Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Grunt Jana Hrušky

f 644a

Letha [15]91 koupil jest Jan Hruška podsedek bez závdanku od Jíry Hřebavého za 30 zl, platiti jej má při Vánocích po 2 zl. Na to zadržel jedny peníze 2 zl a ostatek platiti má při Vánocích od letha [15]93 po 2 zl – 28 zl.
Z toho náleží sir[otkům] nebož[tíka] Martina Gryzle 17 zl.
A Mikolášovi Ohnoutkovi 7 zl.
Též Jírovi Hřebavému 6 zl.
Těm sir[otkům] a [ná]padníkům ty peníze jíti mají, jakž pořadně poznamenány sou.
Letha [15]93 Jan nahoře psaný položil zadržalejch peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Gryzle, kteréž starší k sobě přijali, 2 zl.

Letha 1595 v pátek po Třech králích puštěn ten grunth vejš psaný s poručení pana ouředníka Jana Šponara z Blinzdorfu Matějovi Koláři
f 644b
z příčiny té, že napřed psaný Jan z toho podsedku ušel a pustý zůstal, protož jest mu v té summě puštěn, což na něm dopláceti bylo, to jest 28 zl. Kterejchžto 28 zl platiti má počna od letha [15]95 při vánocích po 2 zl až do vyplnění summy ut sup[ra]. Ta spravedlnost komu náleží, o tom napřed položeno najdeš. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinnosti panské zejména tito: Jan Slabých, Jan Vřesovský R.S.A.N. Stalo se za fojta Kašpara Haléřka a starších k němu přidaných.
Letha [15]95 položi[l] Kolář napřed psaný za grunth peněz purgkrecht[ních] 2 zl. Z toho dáno Mikolášovi Ohnoutkovi 1 zl.
Letha [15]96 položil Kolář za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]97 položil Kolář za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Gryzle 2 zl.

Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového podsedek ut s[upr]a jsouc pustej ode tří leth a nechtíc ho žádný koupiti prodán jest Ondrovi Jandorovýmu z Blišic za 18 zl bez závdanku. A což n[ebožtík] Kolář na něm 7 zl zaplatil, ty se spouštějí za tou příčinou, že grunth spustoval. Zůstává za něj dopláceti těmto: s[irotkům] n[ebožtíka] Gryzle předních peněz 8 zl, Mikulášovi Ohnoutkovi 5 ½ zl,
f 645a
Jírovi Hřebavýmu 4 ½ zl, platiti má od letha 1602 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Homolka a Valenta Pastýř S.R.S.A N.

Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového prodán od ouřadu podsedek ut s[upr]a Janovi Zavadilovi za summu 18 zl bez závdanku, platiti má od letha 1603 po 1 zl. Rukojmě Valenta Benešů, Brychta Neřádů S.R.S.A N.

Letha 1603 za fojta Jana Svobody Jan Zavadil prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Tesařovýmu za summu 18 zl bez závdanku, platiti má od letha 1604 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Lonský, Michal Schystů S.R.S.A N.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Martin Tesař za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Gryzle 1 zl.

Pustý

Letha 1614 za fojta Jana Lonského fojt a starší prodali požár místo Michalovi Polákovi za summu 17 zl bez závdanku, platiti má pořadně od letha 1616 po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení a jiné všelijaké povinnosti Martin Polák, Mikuláš Sýkora slíbili rukou společní a nerozdílnú.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského Michal Poláchů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Gryzle peněz 1 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Michal Poláchů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Gryzle 1 zl.
Letha 1618 za fojta Pavla Hanby Michal Poláchů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Gryzle 1 zl.

Pusté