Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

52 Grunt Jana Holejch

f 535a

Letha 1588 Jan Holejch koupil grunth z říkou, se vším k tomu příslušenstvím, jakž od starodávna v užívání od Jana Ondry Matějkovýho byl, za 104 zl. Na to jest od letha svrchu psaného až do letha [15]92 vyplnil závdanku a peněz purgkrechtních 32 zl a dopláceti zůstává od letha [15]93 při Vánocích po 6 zl – 72 zl.
Z toho závdanku a peněz purgkrechtních přijal Jan Matějů
7 zl, více vydáno z těch peněz hotovejch Martinovi Jakoubkovému 24 zl a při právě zůstává 1 zl.
Z těch 72 zl náleží osobám těmto:
Martinovi Jakoubkovému 6 zl
Na kostel od Tomáše Těšickýho poručených 6 zl.
Tomášovi Těšickému 45 zl.
Janovi Matějkovýmu 15 zl.
A ty peníze mají bráti od letha [15]93 nejprve Martin Jakoubků a potom, jakž pořadně zapsáni sou.
f 535b
Letha 1593 položil Jan Holejch za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl. Ty sou vydány Martinovi Jakoubkovi. A tak tu více žádné spravedlnosti nemá.
Letha [15]94 položil Jan Holejch za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl. Ty sou dány na kostel rohateckej podle poručení n[ebožtíka] Tomáše Těšického.
Letha [15]95 položil Jan Holejch za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl. Ty sou vydány Tomášovi Těšické[mu].
Letha [15]96 položil Jan Holejch za grunth svůj Tomášovi Těšickýmu 6 zl.
Leta [15]97 položil Jan Holejch za grunt svůj Tomášovi Těšickýmu 6 zl.
Letha 1598 položil Jan Holejch za grunt svůj Tomášovi Těšickému 6 zl. Zuostávají při ouřadu rohatecským. Ty sou vydány od ouřadu Pavlovi Těšickýmu do Hodonína a Janovi Staňkovýmu do Strážnice.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Jan Holých za grunt svůj 6 zl. Zůstávají při ouřadu, jsou vydány nápad[níkům] n[ebožtíka] Těšického a jimi se rozdělili.
Letha 1600 za fojta Jana Butě položil Jan Holých za grunt
6 zl. Ty sou dány Janovi Staňkovi, neb jest jemu jich švagr pustil a on jemu zase proti tomu jest v Těšicích také pustil.
f 536a
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového položil Jan Holých za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Tomáše Těšického 3 zl.
Jan Holých koupil od kněze Pavla bratra svého štěpnici v lese pod stavem za hotovejch 23 zl. A tak ji zouplna a docela zaplatil.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového položil Jan Holých za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Tomáše Těšického 2 zl.

Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Jan Holých za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Tomáše Těšického ostatní 4 zl. A tak tu již nic více nemají.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Jan Holých za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ondry Matějových 4 zl.

Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského fojt a starší prodali grunt požár z řekou, z štěpnicí v Koutě, z loukú u Rohátky a z štěpnicí pod stavem Jírovi Košíkovi za summu 70 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Jakubců, Martin Tesařů, Martin Šatopleta S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Ondry Matějkových 11 zl, půjdou jim po 3 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Holých posledních 59 zl.
Téhož letha ut s[upr]a položil Jíra Košík za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ondry Matějkových 3 zl.
Jakož náleželo Antonínovi Vlachu dílu Anny manželky jeho na tomto gruntě na posledních penězích summy 19 zl 20 gr, ty jest prodal Jírovi Košíkovi za hotovejch 3 zl 7 ½ gr. A tak tu týž Antonín více žádné spravedlnosti nemá.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Jíra Košík za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ondry Matějových 3 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil on za g[runt] svůj lonský a letoší peníze na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Matějového 4 zl.
A tak nebude povinen platiti nežli po 2 zl, poněvadž jeden díl zkoupil.
f 536b
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho Jíra Košík prodal podsedek ut s[upr]a z štěpnicí pod stavem a druhou v Kútě a z loukou v Podstrání Jírovi Kvasničkovi za summu 100 zl. Závdanku jemu dal 6 zl a platiti má od leta ut s[upr]a po
4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Kopřiva, Daněk Slováků SRSAN.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Jana Matějových 1 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Holých 39 zl.
Jírovi Košíkovi 54 zl.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Kvasnička za g[runt] 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Jana Matějových ostatních peněz 1 zl, na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Holých 1 zl, Jírovi Košíkovi 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Jíra Kvasnička za grunt svůj peněz 4 zl. Z toho vzal Jíra Košík nápadník 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Holých dáno 2 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského Jíra Kvasnička položil za grunt peněz ročních 4 zl. Z toho vydáno Jírovi Košíkovi 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Holých zanecháno 2 zl.

Leta 1616 za fojta Jana Lonského Jíra Kvasnička pol[ožil] za grunt 4 zl. Z toho dáno Jírovi Košíkovi 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Holých 2 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Jíra Kvasnička položil za grunt peněz ročních 4 zl. Z toho dáno Jírovi Košíkovi 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Holých 2 zl.

Letha Páně 1618 za fojta Jana Lonského Jíra Kvasnička prodal ten grunt z říkou Vítkovi Šatopletovi za 100 zl. Závdanku dal 8 zl, platiti po 4 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Hanba a Jíra Kvasnička SRSaN.
Téhož letha Vítek Šatoplet položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Holých 4 zl. Z toho dáno Jírovi Košíkovi 2 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Holých 2 zl.
f 537a
Letha Páně 1623 za fojta Jana Lonskýho Vítek Šatopleta prodal tento grunt s říkou a s tím vším příslušenstvím, což od starodávna k tej říce přináleželo, Pavlovi Vazačovi za summu 100 zl. Závdanku dal Vítkovi 8 zl a platiti má po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinnosti panské i obecní Vítek Šatopleta, Jan Halířek, Václav Uhlíků a Václav Piškule S.R.S.a N.
Jakož na tom gruntě Vítek Šatopleta měl vyplacených 4 zl, ty jest pustil Pavlovi Vazačovi, má jemu za ně dvě posádky uplésti.

Letha Páně 1629 za fojta Jana Lonskýho fojt a starší prodali ten grunt s řekou a s tím vším příslušenstvím, což od starodávna k tej říce přináleželo Matoušovi Andreášovému bez zádanku za summu 100 zl, platiti jej má ročně po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Matouš Lonský a Jan Kutal S.R.S.a N.

Pustý