Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

53 Grunt Jíry Michalového

f 545a

Letha 93 Jíra Michalů koupil podsedek ze třema loukami od Jíry Škohrtového za 40 zl. Závdanku dal témuž Jírovi Škohrtovi 8 zl, ostatek platiti má při Vánocích letha svrchu psaného po 3 zl – 32 zl. A ty peníze všecky dotčenému Jírovi Škohrtovi náleží.

Letha [15]93 a [15]94 položil Jíra nadepsaný peněz purgkrechtních dvojích za grunth svůj Jírovi Škohrtovi 6 zl.
Letha [15]95 položil Jíra nadepsaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl. Ty sou vydány Jírovi Škohrtovi.

Letha [15]96 ten nahoře psaný grunth prodal Jíra Michalů z štěpnicí v Kruhu a z loukou, též i z chmelincem i jiným k tomu příslušenstvím Filipovi Kopcovi [ze] Střelic za summu 40 zl. Závdanku týž Filip položil Jírovi Michalový[mu] 1 zl a mimo to týž Filip od Jíry Michalového koupil, což na tom gruntě vyplaceného měl, 16 zl. A letha [15]96 položil peněz purgkrechtních Filip, kteréž Jíra Škohrt přijal 3 zl.
f 545b
A tak všeho zaplaceného na tom gruntě má 20 zl a ještě Jiříkovi Škohrtovi dopláceti zůstává 20 zl, kteréž jemu platiti má po 3 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské zejména tito: Matouš Hodonský, Janča
S.R.S.N.
Letha [15]97 položil Filip Jírovi Škohrtovi za grunt peněz purgkrecht[ních] 3 zl.
Leta 1598 položil Filip Kopců za grunt svůj Jiříkovi Škohrtovi 3 zl.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy jakož náleželo Jírovi Škohrtovi ještě na tomto gruntě 14 zl, ty jest od něho Filip Kopců skoupil za 1 měřici rži.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1600 za fojta Jana Butě Filip Kopců prodal podsedek se 2 roubanicemi v kruhu, s chmelincem u Roudníka Michalovi Vitulových za summu 30 zl. Závdanku jemu dal 2 zl a peněz ročních za rok 1600 2 zl, ostatek platiti má od letha 1601 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Šťastný, Jíra Hřebavý, Janča S.R.S.A N.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového položil Michal Vitulových za podsedek Filipovi Kopcovi 1 zl.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového položil Michal Vitulových za grunt Filipovi Kopcovi 1 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Michal Vitulových za grunt Filipovi Kopcovi 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Michal Vitulových za g[runt] Filipovi Kopcovi 2 zl.

Filip Kopců majíc na tomto podsedku svou spravedlnost, když jest Michal Vitulů zabit, jej ujal.

Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského Filip Kopců prodal podsedek ut s[upr]a z štěpnicí v Kruhu, z loukou pod Strání, z chmelincem u Roudníka Mathoušovi Drábkovi za summu 10 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 12 zl. Odevzdán
f 546a
za volné a svobodné. Rukojmě Šimek Radějovský a Pavel Sládek
S.R.S.A N.
Téhož letha ut s[upr]a položil Mathouš Drábků za g[runt] Filipovi Kopcovi 1 zl.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Mathouš Drábků za grunt Filipovi Kopcovýmu 1 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonskýho položil Mathouš Drábků za g[runt] Filipovi Kopcovýmu 1 zl.

Letha 1612 za fojta Jíry Košíka Matouš Drábek prodal podsedek ut s[upr]a z štěpnicí v Krouhu, z loukou pod Strání a z chmelincem u Roudníka Václavovi Bojanovskýmu za summu 10 zl. Závdanku jemu dal 3 zl, ostatek platiti má od letha 1612 po
1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] Matouš Drábek a Martin Uhlíků S.R.S.N.
Téhož leta a za fojta ut s[upr]a položil Václav Bojanovský Filipovi Kopcovi za grunt 1 zl.

Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho Václav Bojanovský prodal podsedek ut s[upr]a z štěpnicí v kruhu, z loukou pod Strání, z chmelincem u Roudníka Jírovi Škohrtovýmu za summu 12 zl. Závdanku jemu dal 6 zl, ostatek platiti má od letha 1613 po
1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Haluza, Filip Kopců SRSAN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Škohrta Kopcovi za grunt 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského jakož na tomto gruntě náleželo Filipovi Kopcovi ještě mimo prvnější vyzdvižení dovzíti summy 5 zl, takové peníze jest týž Filip Kopec Jírovi Škohrtovi, držiteli toho gruntu, za hotových 2 zl 15 gr prodal. A tak tu nic více nemá a Jíra Škohrta má tento grunt zaplacený.

Zaplacený

Pusté

f 546b
Letha Páně 1617 za fojta Pavla Hanby Jíra Škohrta prodal grunt svůj se vším příslušenstvím k tomu gruntu náležejícím Adamovi Hlavatýmu za 30 zl. Závdanku dal 4 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Uhlíků a Matouš Snovidský SRSaN.

Letha 1618 za fojta Jana Lonského Adam Hlavatý prodal ten grunt Matějovi Hálovi za 30 zl. Závdanku dal 4 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Papež a Martin Tesař S.R.S.A N.
Téhož letha Matěj Hála položil za gr[unt] Jírovi Škohrtovi 2 zl. Ty jsou vydané na dluhy po témž Jírovi Škohrtovém zůstalé a přijali je fojt a starší rohatecští.

Leta 1619 za fojta Jana Lonského Matěj Hála prodal grunt svůj se vším příslušenstvím Jakubovi Štemberskému za 30 zl. Zavdal jemu 2 zl, platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Papež a Václav Piškule.

Letha 1632 za fojta Jana Šarovce týž fojt a starší prodali ten požár Jiříkovi Kotlíkovi za summu 16 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Bureš a Jan Kutal S.R.S.a N.

Letha 1636 za fojta Mathouše Lonského týž fojt s ouřadem prodali grunt Martinovi Krátkému podsedek za summu 16 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské [a] obecní a placení gruntu Martin Svoboda, Jura Páralů SRSN.
f 547a
Letha 1645 za fojta Mikuláše Burša tenž fojt z ouřadem prodali tenž gr[unt] po zemřetí Martina Krátkého Janovi Němcovi za summu 16 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Jan Kutal a Jan Prchlý SRSaN.
Letha 1646 za fojta Martina Veselskýho Jan Němcův položil obci rohatecký, kteréž přijala 1 zl.

Letha Páně 1648 za fojta Martina Veselského zejdouce a zběhnouce Jan Němcův z toho svrchu jmenovaného gruntu, takový ouřad rohatecký zase Pavlovi Krátkýmu prodali za summu bez závdanku 16 zl, platiti ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kutal a Jan Zoubek SRSAN.

Leta Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Cigánka prodán jest týž grunt ze dvěma loukami v Kruhu a roubanicí v lesi podle Štěrby za summu 16 zl, placení ročně komu náležeti bude po 1 zl Šimkovi Civčíkovi. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Macha a Jan Bureš SRSaN.