Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

54 Grunt Matouše Hořáka

f 555a

Letha 1588 Matouš Hořák koupil podsedek z říkou, roubanicí od Tobiáše Hobelova [za] 40 zl. Závdanku položil témuž Tobiášovi Hobelovi 4 zl a peněz purgkrechtních do letha [15]92 vyplnil 8 zl a dopláceti zůstává 28 zl, ty má od letha [15]93 při Vánocích po 2 zl pokládati. Ta všecka summa náleží si[rotkům] neb[ožtíka] Vaňka Hojhy.

Letha [15]93 položil Matouš Hořák za grunth a říku 2 zl.
Též jest položil letha [15]94 peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]95 položil Matouš Hořáků za grunth a říku peněz purgkrecht[ních] 2 zl.
Letha [15]96 položil Matouš Hořák za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]97 položil Matouš Hořák za grunt 2 zl.
f 555b
Leta 1598 fojt a starší rohatecští prodali grunt s říkou a jiným hopodářstvím, přináležejícím k témuž gruntu, Václavovi Jana Hořáka za summu 40 zl. Závdanku položil na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Hojhy 2 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za p[lacení], o[pravu] g[runtu] i povinnosti panské Pavel Košický, Mikuláš Masař S.R.S.N.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Václav Jana Hořáka za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Hojhy 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Butě položil Václav Jana Hořáka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Hojhy 2 zl.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcových položil Václav Jana Hořáka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Hojhy 2 zl.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcových položil Václav Hořáků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Hojhy 1 zl.

Letha 1603 za fojta Jana Svobody Václav Hořáků prodal grunt ut s[upr]a s řekou a jiným k němu příslušenstvím Jírovi Jezevcovi za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 1 zl a pustil jemu, což zaplaceného měl 8 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Šarovců, Jíra Kordíků S.R.S.A N.
Letha i za fojta ut s[upr]a položil Jíra Jezevců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Hojhy 1 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Jíra Jezevců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Hojhy 2 zl.

Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského Jíra Jezevec prodal podsedek z roubanicí, z říkou Jírovi Škobrtovi za summu 40 zl bez závdanku a pustil jemu Jíra Jezevec, což na něm zaplaceného měl 12 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a

po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Valenta Syslů, Šimek Radějovský SRSN.
Téhož letha ut s[upr]a položil Jíra Škohrta za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Hojhy 1 zl.
f 556a
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Jíra Škohrta za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Hojhy 1 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Jíra Škohrta za g[runt] na s[irotky] n[ebožtka] Vaňka Hojhy 1 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Škrhota za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Hojhy dvojích peněz
2 zl.
Téhož letha a za fojta ut su[pr]a Jíra Škohrta prodal grunt ut s[upr]a.
Pusté místo

Leta 1615 s dovolením pana Tobiáše Purgkrábka, úředníka na Strážnici, fojt a starší prodali ten grunt s říkou Václavovi Vaníčkovému za summu 40 zl bez závdanku, platiti má počna leta 1616 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za stavení a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jíra Košík a Jan Kordík jinak Šabla SRSN. Stalo se za fojta Jana Lonského ut s[upr]a.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského Václav Vaníčků položil za grunt obci rohatecské peněz ročních 1 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Václav Vaníčků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Hořáka 1 zl. Ty sou přijaté k ruce JM Páně po sirotcích zběhlých.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Václav Vaníčků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Hořáka 1 zl.

Téhož letha a za téhož fojta Václav Vaníčků prodal ten grunt z říkou Matějovi Travnický[mu] za 40 zl bez závdanku, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Matouš Lonský a Vítek Šatopleta SRSAN.

Pusté