Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

55 Grunt Zachariáše Ševce

f 564a

Letha [15]93 koupil Zachariáš Švec podsedek od Martina Haláška za 27 zl. Závdanku položil 2 zl a ostatek dopláceti zůstává od letha [15]93 při Vánocích po 1 zl – 25 zl. Ty peníze všecky náleží si[rotkům] neb[ožtíka] Jana Hořínka.
Letha [15]93 položil Zachariáš za podsedek svůj peněz purgkrechtních 1 zl. Ty přijali starší k počtu svému.
Letha [15]94 položil Zachariáš peněz 1 zl.
Ten podsedek pustý zůstává, mají jej zaprodati a do rejster vepsati dáti.

Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového prodán podsedek ut s[upr]a, kterýž od několika leth pustý zůstával, Vítkovi Janotovi za 3 zl 20 gr. Závdanku dal 20 gr, ostatek platiti má od letha 1602 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Košíků, Jan Lonský S.R.S.A N.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Vítek Janotů za g[runt] 1 zl.

Pustý místo