Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

56 Grunt Martina Pěčky

f 574a

Letha 1587 koupil Martin Pěčka podsedek z loučkou u Roudníka od Jíry Fiškového za 26 zl. Na to jest od letha [15]87 až do letha [15]92 vyplnil 12 zl a dopláceti zůstává 14 zl, ty má pokládati od letha [15]93 při Vánocích po 2 zl.
Letha [15]93 a [15]94 Martin vejš psaný položil dvojích peněz purgkrechtních po 2 zl – 4 zl. Ty sou vydány Jírovi Fiškovi.
Letha [15]95 položil Martin Pěčka za grunth peněz purgkrecht[ních] 2 zl. Ty sou vydány Jírovi Fiškovi.
Letha [15]96 Martin Pěčků koupil ostatní peníze na tom gruntě, což Jírovi Fiškovi ještě náleželo, od téhož Jíry Fišky 8 zl. A tak grunth svůj zaplacenej má a Jíra Fišků již tu na to[m] gruntě nic více nemá.

Letha [15]97 podsedek nahoře psaný z loučkou po n[ebožtíku] Martinovi Pěčkovi a roubanicí jest prodán Pavlovi synu jeho za 20 zl. Závdanku hned při odevzdávce položil mateři 1 zl a ostatek platiti má od letha [15]98 po 1 zl. Rukojmě Jan Hloušek, Vala Syslů, Mikoláš Masař S.R.S.N.
f 574b
Pavel ten sobě na díl svůj srazil 6 zl 20 gr.

Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového prodán podsedek ut s[upr]a, kterýž od několika leth pustý byl, Jírovi Magrlovi za 4 zl, platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Ta summa náleží J.M.Pánu po s[irotcích] n[ebožtíka] Martina Pěčka, kteříž sou zběhlí a k rejstrům se dávno nestaví.

Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového prodán podsedek ut s[upr]a, z kteréhož Jíra Magrle zběhl, Matějovi Mádvovi za
4 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Bouchal, Jan Hruda S.R.S.A N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Matěj Mádvů za grunt ut s[upr]a 15 gr. Z toho dáno činže zasedělé za s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pěčka 10 gr, ostatek k ruce panské vzatý po sirotcích zběhlých téhož Martina Pěčka, totiž 5 gr.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Matěj Mádvů za grunt 15 gr. To jest vzato k ruce panské po sirotcích zběhlých Martina Pěčka.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Matěj Mádvů za g[runt] 15 gr. To jest vzato k ruce panské po sirotcích zběhlých Martina Pěčka.

Pustý místo

Letha 1612 za fojta Jíry Košíka ouřad rohatecký prodali požár ut s[upr]a z chmelincem u Roudníka Matoušovi Drábkovi za summu 10 zl bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matouš Lonský a Jan Syslů S.R.S.N.
Ta summa všecka náleží J.M. Pánu po s[irotcích] n[ebožtíka] Martina Pěčka zběhlých.
f 575a
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského Matouš Drábek prodal ten podsedek Ondrovi Snovidskému za summu 13 zl. Závdanku dal při odevzdávce 3 zl, platiti má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení [a] opravu gruntu Jan Papež a Martin Šatoplet SRSN.
Ty peníze, co na něm dopláceti, náleží JM Pánu.
Týž Ondra Snovidský položil za grunt peněz 1 zl. Ty sou obrácené k ruce JM Páně.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Ondra Snovidský položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pěčka
1 zl. Ty sou obrácené k ruce JM Páně po sirot[cích] zběhlých.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Ondra Snovidský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pěčka 1 zl.

Pusté