Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

58 Grunt Jana Jančovů

f 594a

Letha 1587 koupil Jan Jančů podsedek se dvěma loučka[mi] za 16 zl, vyplnil na to do letha [15]92 5 zl a ostatek dopláceti má od letha [15]93 při Vánocích po 1 zl – 11 zl.
Ta všecka spravedlnost náleží nápadníkům těmto, kteří společně berou:
Totiž Maruši Slovákové, Anně Šarovcových, Kašparovi Slovákovému, Kateřině do Hodonína a Pulgalkovej.

Letha [15]93 a [15]94 položil dvojích peněz purgkrechtních po 1 zl – 2 zl. Ty sou vydány napřed psaným nápadníkům.
Letha [15]95 položil Jan Jančů za grunth nápadníkům nahoře psaným 1 zl.
Letha [5]96 položil Jan Jančů za grunth nápadníkům napřed psaným 1 zl.
Letha [15]97 položil Jan Jančů za grunt nápadníkům napřed psaným 1 zl.
Leta 1598 položil Jan Jančů za grunt svůj nápadníkům napřed psaným 1 zl.
f 594b
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Jan Jančů za grunt svůj nápadníkům napřed psaným 1 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Butě položil Jan Jančů za grunt nápadníků napřed psaným 1 zl 15 gr.
Zůstává ještě zadržalých do letha 1603 2 zl 15 gr, má je položiti při posudku příštím. Rukojmě Šťastný Kordík a Mikuláš Masař S.R.S.A N.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Jan Jančů za grunt na zadržalé peníze nápadníkům napřed psaným, kteréž přijal Martin Kvasnička, 1 zl.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Jan Jančů za gr[unt] nápadníkům napřed psaným 1 zl. Ty přijal Daněk, s[irotek] n[ebožtíka] Kašpara Slovákovýho.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Jan Jančů za grunt nápadníkům napřed psaným 15 gr. Ty přijal Pavel Hanba.
A tak týž podsedek zouplna a docela zaplatil a žádnýmu za něj nic povinen není.

Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Jan Jančů maje ten podsedek zaplacený umřel a manželka po něm zůstalá prodala jej Daňkovi Konečnýmu za 28 zl. Závdanku dal 1 zl 15 gr, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Polách a Jíra Hruška SRSaN.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Daněk Konečný položil za ten grunt peněz ročních 2 zl. Ty jsou vydány Grošíkovi do Dubňan za dluh po Jančovi.

Pusté