Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Grunt Jíry Hrnčíře

f 654a

Letha 1586 Jíra Hrnčíř koupil svůj podsedek od Šimka Opavskýho za 59 zl. Zavdal témuž Šimkovi 3 zl a letha [15]93 u přítomnosti fojta a starších Jíra Hrnčíř dal Šimkovi Opavskému vinohrad zaplacenej a nezávadnej na Bojanovsku v hoře Kozlících v 52 zl. A tak má Jíra Hrnčíř na témž gruntě zaplaceno 55 zl a ostatek Šimkovi Opavskému doplati[ti] má na den s[vaté]ho Jiří letha [15]94 4 zl.
A tak když ty 4 zl položí, bude míti svůj grunt zaplacenej.

Ten Jíra Hrnčíř vejš psaný jest zabit a podsedek nadepsaný po něm pustý zůstal. A zanechal po sobě Annu ženu a Annu dceru, ty se v Hodoníně přechovávají.

Jest pusté, má se prodati.

NB. Tento podsedek jest na přívoz obrácen a již se více stavěti nebude.
f 654b
Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Cigánka prodán jest grunt po Jírovi Hrnčířovi Martinovi Dudovi, poněvadž jej dal JHM na svůj peníz stavěti, za summu 40 zl. Závdanku má dáti o s[vaté]m Jiří 3 zl, platiti má každoročně do důchodův JVHM po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Hanák, Mikuláš Augustinů SRSN.
Přidává se jemu ¼ roli po Jírovi Kašpárkovi.