Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Grunt Martina Pikharta

f 55a

Ten Martin měl grunth z říkou, štěpnicí a se dvěma lúkami koupenou a z roubanicí za 172 zl 12 gr. Za něj do letha [15]92 vyplnil 143 zl 10 gr 5 ½ den a ostatek 29 zl 1 gr 1 ½ den ty za sebou Danielovi bratru svému zadržel.
Letha 1594 Martin vejš psaný těch 29 zl 1 gr 1 ½ den Danielovi bratru svému zouplna vyplnil. A tak žádnému za něj nic dlužen není.

Letha 1606 za fojta Mikuláše Uhlíka Martin Pikhart prodal požár z řekou, z loukou v Kruhu, z loukou za humny a z roubanicí v Rakovnici Martinovi Šatopletovi za summu 50 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 3 zl. Odevzdáno jemu za volné a svobodné. Rukojmě Vala Syslů, Jíra Košíků, Pavel Sládků R.S.N.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského položil Martin Šatoplet za grunt Martinovi Pikhartovi 3 zl.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Martin Šatoplet za g[runt] Martinovi Pikhartovi 3 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Martin Šatoplet za g[runt] Martinovi Pikhartovi 3 zl.
f 55b
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Martin Šatoplet Martinovi Pikhartovi za g[runt] 3 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho položil Martin Šatoplet Martinovi Pikhartovi za g[runt] 3 zl.
Letha 1614 za fojkta Jana Lonského položil Martin Šatopleta Martinovi Pikhartovi za g[runt] 3 zl
Leta 1615 za fojta Jana Lonského Martin Šatopleta položil za grunt Martinovi Pikhartovi 3 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Lonského Martin Šatopletů položil za grunt Martinovi Pikhartovi 3 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Martin Šatoplet položil za grunt Martinovi Pikhartovému 3 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Martin Šatoplet položil za grunt Martinovi Pikhartovému 3 zl.

Letha 1631 za fojta Jana Šarovce týž fojt a starší prodali ten požár s říkou, ze dvěma loukami a roubanicí v Rakovnici Janovi Snovicskému bez závdanku za summu 50 zl, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kutala a Thobiáš Nedolevek S.R.S.a N.

Letha 1636 za fojta Mathouše Lonského týž fojt s ouřadem prodali řeku Havlovi Prchlíkovému za summu 50 zl, placení ročně komu náležeti bude po 2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské [i] obecní a placení gruntu Daniel Slováků a Jan Novický SRSAN.

Leta 1639 za fojta Matouše Lonského Havel Prchlíků položil za grunt a řeku peněz ročních 1 zl. Ty zůstávají za ouřadem, komu náleží, vydají se.
Letha 1640 za fojta Mikuláše Šably Havel Prchlík položil za grunt a řeku peněz ročních 1 zl. Ty zůstávají za ouřadem.
f 56a
Leta 1641 za fojta Mikuláše Šably Havel Prchlík položil za grunt a řeku ročních peněz 1 zl. Ty zůstávají za ouřadem.

Letha 1645 za fojta Mikuláše Burša tenž fojt a starší prodali tenž gr[unt] po odjití Havla Prchlíka Václavovi Peřinovi za summu 50 zl, placení po 2 zl. Od[evzdán]. Rukoj[mě] Jan Kutal a Jan Snovicský SRSAN.

Zemřel, pustý

Letha Páně 1649 za fojta Jiříka Kratochvíle Václav Peřina zemřel, po něm zůstal pustej grundt i z řekú, dvě louky a jedna rúbanice. Takový grundt z tím ze vším příslušenstvím ujal zase, aby pustej nezůstal, Matěj Sova za summu 40 zl bez závdanku, placení po vyjití pěti let po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Kutal, Martin Výstava SSN.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta Jana Machového prodán jest týž grunt z řekou Jírovi Jantošovému za summu 40 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Pavel Krátký, Martin Vystavěl.
K tomu gruntu náleží louka jedna u Rohatky, druhá co se k přívozu jde, štěpnice pod Rakovnicí pod čin ž, jedny hony roli, co se k Hodonínu jde.