Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Sirotci nebožt[íka] Jana Hálky

f 24a
Jest jich patero, Mikoláš, Jíra, Martin, Petr a Marta. Mikoláš ten své vůle užívá a se podle jinejch nestaví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Hostěradskýho všem společně 101 zl 28 gr 2 ½ den.
Dělíc tu summu na pěth dílů, dostane se jednomu každému na díl jeho po 24 zl 11 gr 4 ½ den.
Na to j[es]t jim zadržal od letha [15]92 4 zl a ostatek se jim platiti má od letha [15]93 při Vánocích pořadně po 4 zl.
A mimo to mají vyšlejch na právě společně 20 zl, přijde každému z té hotové summy po 4 zl.
Dáno Mikolášovi na díl jeho 1 zl a při právě zůstává 19 zl.
O jiné spravedlnosti jejich se neví.

Letha [15]93 a letha [15]94 Jan Hostěradskej položi[l] vejš psaným sirotkům dvojích peněz do truhlice sirot[čí] 8 zl.
Letha [15]95 přijato od Jana Hostěradského za grunth 4 zl.
Letha [15]96 přijato od Jana Hostěradskýho za grunth 4 zl.
f 24b
Též obzvláštně náleží Martě mimo díly kráva jedna, kterouž Mikoláš Hálků bratr její má do zrostu sirotčího dochovati a potom tomu s[irotku] ji vydati, též i ovce 2.
Více jí náleží šatů ložných, kteráž táž Marta k sobě přijala a u Pavla Valentovýho k opatrování sloužíce u něho zanechala, totiž peřina spodní, duchna jedna, podušky 2. Též více má u téhož Pavla mísy cínové dvě a jedna flaška cínová.
Letha [15]97 přijato od Jana Hostěradskýho za grunt 4 zl.
Letha 1598 přijato za grunt od Jana Miletínskýho 4 zl.
Jakož tu Martinovi spravedlnosti náleželo vyšlejch peněz
19 zl, takové peníze sou jakožto po zběhlém k ruce J.M. Páně vyzdvižené a s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vaňkova odvedené, ostatek toho dílu jeho 8 zl 26 gr. A tak on tu spravedlnosti žádné nemá.
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato od Mikuláše Miletínského za grunt 4 zl.
Jakož Mikulášovi, s[irotku] n[ebožtíka], dílu jeho náleželo 24 zl 11 gr 4 ½ den, ten jsouc zběhlý, spravedlnost jemu na J.M. Pána pobrána. Z níž jest peněz hotových vyzdviženo 21 zl [a] s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Rokyty odvedeno 3 zl 11 gr
4 ½ den. A tak ten Mikuláš spravedlnosti své tu nic nemá.

Šaty ložný, které byly u Pavla Valentového, Martha zouplna a docela přijala, jakž o tom sama oznámila.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody dáno Martě na díl její hotových peněz 4 zl.
Jakož Petrovi náleželo dílu jeho i po Jírovi, bratru jeho zemřelým, summy 38 zl 17 gr 1 ½ den, ta spravedlnost, poněvadž z zámku pryč ušel, jakožto po zběhlým sirotku jest k ruce J.M. Páně obrácena, kteráž se vyzdvihovati bude. Z níž jest poraženo, co na dluhu vyšlé spravedlnosti za Jeho [Mil]ost Pánem zuostávalo 3 zl.