Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Sirot[ci] nebožt[íka] Ondry Matějkovýho

f 30a

Jest jich dvý, Jan a Běta.
Vyhledalo se jim spravedlnosti vyšlé po neb[ožtíku] Jakubovi Matějkovém strejci jejich 21 zl 20 gr.
Ta všecka spravedlnost při právě zůstává.
Vydání z toho:
Janovi dáno na díl jeho 8 zl 22 ½ gr, dodati jemu přijde k doplnění dílu jeho 2 zl 2 ½ gr.
Bětě náleží vzíti 10 zl 22 ½ gr, neb ona ještě na díl svůj nic nevzala.

Více těm si[rotkům] náleží po nebožce Barboře babce jejich peněz hotovejch i po dědku jejich Martinovi Matějkovým 14 zl
21 gr 3 den, přijde na každého po 7 zl 10 gr 4 den.
Janovi na díl jeho dáno od starších z jinejch s[irotčích] peněz 2 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Jakubového náleží na gruntě Jana Šarovce 4 zl 3 gr 5 den. Ty se odvozují Janovi a Bětě nebož[tíka] Ondry Matějkových na spravedlnost jejich a mají se jim pokládati od letha [15]95 při Vánocích po 7 ½ gr.
Více se jim odvozuje na spravedlnost jejich, co Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Havla Zluže na gruntě Jana Halaštových náleželo, 3 zl 15 gr. Ty jak jemu jíti mají, kněhami sirot[čími] při s[irotcích] Havla Zluže se spravíš.
f 30b
Na statku Havla Zluže odvedeno těmto si[rotkům] po Janovi a Kateřině zběhlých sirotcích 7 zl. Ty jak jim jíti mají, při témž statku Havla Zluže se spravíš.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovce přijato z důchodův na dluh JM Pána 10 zl. Ty přijal Bětin muž na díl její.