Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Sirot[ci] nebožt[íka] Martina Drouskova

f 33a

Jest jich dvý, Pavel, Dorota a Maruše mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Brychty Neřádovýho 32 zl.
Na to jest jim do letha [15]92 ku právu položeno 12 zl a ostatek od letha [15]93 při Vánocích se jim pokládati má až do vyplnění té summy po 2 zl – 20 zl.
Více jim náleží na Kašparovi Halířkové[m] 6 zl 15 gr. Na to jim se má položiti letha [15]93 při Vánocích 4 zl a ostatek letha [15]94 při témž čase.

Letha [15]94 Brychta Neřádových položil za grunth svůj peněz purgkrechtních do sirot[čí] truhlice 4 zl.
Letha [15]95 přijato od Brychty Neřádových za grunth 2 zl.
Letha [15]96 a [15]97 přijato od Brychty Neřádového za grunth 4 zl.
Leta [15]98 přijato z statku n[ebožtíka] Kašpara Halířka dluhu 6 zl 15 gr.

NB. Jakož náleželo Pavlovi a Dorotě dílů jejich každému po 12 zl 15 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlých jest na Jeho [Mil]ost Pána připadla. Z níž jest vyšlé spravedlnosti sraženo, kteráž na dluhu za Pánem byla, 25 zl 20 zl. A tak ti sirotci tu nic nemají. Act[um] letha 1610.