Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Sirot[ci] nebožt[íka] Jíry Rokyty

f 34a

Jest jedna, Margeta a Kuna macocha její druhá.
Ta Kuna za díl svůj, což by s tímto sirotkem jmíti měla, vinohrad v Svárových a dva koně přijala.
A té Margetě samé náleží na Vávrovi Šarovcových 25 zl. Na to j[es]t položil do letha [15]92 13 zl, ty sou při právě a ostatek dopláceti má tenž Vávra Šarovců pořadně od letha [15]93 při Vánocích po 2 zl – 12 zl.
Více náleží tomu si[rotku] na Janovi Syslovém u Přívozu
25 zl. Ty má pokládati od letha [15]93 při Vánocích po 2 zl.

Týž tej Margetě náleží na duchnu 4 cíchy, ubrusy 3, cíšky na podušky dvě, plachty tři, fěrtochů konopných pěth, tenký fěrtoch jeden, letničky dvě, rukávce tenký dvoje, rouška velká jedna a dvě krávy.
Za to rukojmě sou, že macocha její to všecko tej Margitě dochová a když toho potřebovati bude, vydá, zejména tito: Vávra Šarovců, Vaněk Drusků, Šťastnej Vaňků, Martin Vaňků.
f 34b
Letha [15]93 přijato z gruntu Jana Syslova 2 zl. Z toho dáno od vkladu rejster toho sirotka spravedlnosti 14 gr 2 den a ostatek při právě zůstává.
Letha [15]94 Vávra Šarovců položil dvojích peněz si[rotkům] vejš psaným do truhlice sirotčí 4 zl.
Téhož letha [15]94 položil Jan Syslů peněz purgkrechtních do truhlice sirotčí 2 zl.
Letha [15]95 přijato za grunt od Vávry Šarovce 2 zl.
Téhož letha přijato za grunt od Kříže peněz purgkrecht[ních] 2 zl.
Letha [15]96 přijato od Vávry Šarovce za grunth 2 zl.
Téhož letha [15]96 přijato od Kříže za grunth 2 zl.
Letha [15]97 přijato od Kříže za grunth 2 zl.
Téhož letha přijato od Vávry Šarovce 2 zl.
Letha 1598 přijato od Vávry Šarovce za grunt 2 zl.
Též přijato od Kříže Janečkova za grunt 2 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato od Kříže Janečkového za grunt 2 zl.
Z toho k ruce JM Páně vyzdviženo 3 zl 11 gr 4 ½ den.
Na to místo odvedeno těmto s[irotkům] v statku n[ebožtíka] Jana Hálky po s[irotku] zběhlém zase těch peněz 3 zl 11 gr
4 ½ den. Ty jak jim jíti mají, při statku téhož n[ebožtíka] Jana Hálky se spravíš.
f 35a
Markytě dáno z hotových peněz na díl její 18 zl 18 gr
2 ½ den.
Letha 1600 za fojta Jana Butě přijato od Kříže Janečkového za grunt 2 zl. Ty sou Markytě vydány na díl její.

Letha 1601 za fojta Vávry Šarovce přijato od Kříže Janečkového za grunt 2 zl. Ty sou vydány Markytě na díl její.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového přijato od Kříže Janečkového za grunt 1 zl. Ten jest vydán Markytě na díl její.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Kříže Janečkového za grunt 2 zl. Ty sou vydány Markytě na díl její.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Kříže Janečkového za grunt 2 zl. Ty sou vydány Markytě na díl její.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského vyhledalo se, že jest Margeta svrchu psaná mimo díl svůj přebrala peněz 2 zl 8 gr
2 ½ den. Na to jest navrátila Janovi Syslovi 2 zl a ostatek zůstává 18 gr 2 ½ den. Ty má jemu v roce při posudku dáti.