Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Sirot[ci] nebožt[íka] Jakuba Záblatskýho

f 36a

Jest jedna, Kateřina.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě Jíry Gružberskýho 17 (škrtnuto 1) zl. Ten se jí letha [15]93 při Vánocích položiti má.
A mimo to jest již na právě 1 zl hotovej.
Letha [15]93 dáno Kateřině 2 zl. Mají sobě ouřad zase z gruntu Jíry Gružberskýho letha [15]93 spoložený ten jeden zl vyzdvihnouti.
A více ta Kača žádné spravedlnosti nemá.

Letha [15]94 Jíra Gružberský položil dvojích peněz po 2 zl – 4 zl. Z toho vydáno Kateřině vej[š] psané 3 zl a starším oplacen do jinejch peněz 1 zl.
Letha [15]95 přijato od Gružberskýho za grunth 2 zl. Sou vydány Kateřině na díl její.
Letha [15]96 přijato od Gružberskýho za grunth 1 zl. J[es]t dán Kateřině na díl její.
Letha 1597 a 1598 přijato od manželky n[ebožtíka] Jíry Gružberskýho za grunt dvoje peníze 2 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato od Anky Suchej za grunt 1 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
A Markytě Suché Jan Čech muž Kateřinin 6 zl prodal za hotový 1 zl. Act[um] ut s[upr]a.