Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Sirotci nebožt[íka] Vaňka Drouskova

f 37a

Jest jeden, Pavel a sestra jeho druhá, Zuzanna mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Macka Buršového
6 zl, přijde každému po 2 zl. Ty peníze jim platiti má od letha [15]93 při Vánocích po 2 zl.
A mimo to se jim při právě ani kde jinde nenachází.

Letha [15]93 položil Macek Buršů za podsedek 1 zl.
Letha [15]94 položil Macek Buršů za podsedek do truhlice si[rotčí] 1 zl.
Zuzaně dáno na díl její letha [15]93 1 zl.
Letha [15]95 přijato od Macka Buršového za grunth 1 zl, Ten jeden zl dán Zuzaně mateři [15]95 letha.
Letha [15]96 přijato od Macka Buršového za grunth 1 zl. Z toho dáno za dluh sirotčí za n[ebožtíka] otce jejich.
Letha [15]97 přijato od Macka Buršového za podsedek 1 zl.
Letha 1598 přijato za grunt od Jana Buršova ostatní 1 zl.
A tak se těm s[irotkům] doplatilo.

Pavlovi dáno na díl jeho na učení školní 1 zl 16 gr 1 den.
Alině též dáno na díl její 1 zl 16 gr 1 den.