Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Sirotci nebož[tíka] Pavla Vaňkova

f 38a

Jest jich trý, Jan, Dorota a Kateřina.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Butě 20 zl.
Na to jest jim vyšlejch a ku právu položených 13 zl a za Janem Buťou zadržalejch 7 zl.
Též jim náleží na vinohradě Kašpara Halířkového podle zápisu knih starejch červenejch v listu 49 40 zl. Na to položil závdanku ku právu 4 zl a ostatek platiti má od letha [15]90 po 3 zl.

Letha [15]93 Kašpar Haléřků položil za vinohrad, kteréž starší do počtu svého přijali, 3 zl.
Letha [15]94 položil Kašpar Haléřků za vinohrad do truhlice sirotčí 3 zl.
Letha [15]95 přijato za vinohrad peněz ročních 3 zl.
Letha [15]95 přijato od Jana Butě peněz zadržalejch 7 zl.
Letha [15]96 přijato od Kašpara Haléřka za vinohrad 3 zl.
Letha [15]97 přijato od Kašpara Haléřka za vinohrad 3 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato z statku n[ebožtíka] Kašpara Halířka za vinohrad 3 zl.
Kateřině dáno na díl její z hotových peněz 10 zl.
f 38b
Vyhledalo se těmto sirotkom nápadu po n[ebožtíku] Janovi Zálešákovi, dědu jejich, summy 31 zl. K tomu jsou čtyři, Jan, Dorota, Kateřina a Anka mateř její, půjde na každého po 7 zl
22 ½ gr. Půjdou jim z gruntu Bartoše Zálešákového od leta 1600 po 2 zl. Act[um] za fojta Jana Doubravy.
Jan zemřel a dílu svého [po] sobě zanechal i což na něj po dědu jeho přišlo 27 zl 22 ½ gr. To připadlo na Kateřinu a Dorotu sestry jeho, přijde na každého z nich toho nápadu po
13 zl 26 gr 1 ½ den.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového přijato peněz vyšlých na dluh panský, co se po jiných sirotcích dostalo na vyšlou spravedlnost, 3 zl.
Více těmto sirotkom náleží dílu otcovského po n[ebožtíku] Vaňkovi Kubových dědu jejich 39 zl 5 den, ty náleží na gruntě Jana Doubravy. Dělíc to na 2 díly, přijde na každého po 19 zl 15 gr 2 ½ den.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Martina Haléřkového na místě Kašpara Haléřka za vinoh[rad] 3 zl.
Kateřině vydáno na díl její, jakž při statku Jana Zálešáka zápis jest, 1 zl 15 gr.
Více náleží těmto s[irotkům] nápadu po n[ebožtíku] Matoušovi Vaňka Kubového strejci jejich 42 zl 10 gr. Dělíc to na 2 díly, přijde na každého po 21 zl 5 gr.
Dorotě dáno dílu otcovského 3 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky dáno muži Dorotinému na díl její hotových 5 zl.

Též přijato od Martina Halířka na místě Kašpara Halířka za vinohrad 3 zl. Ty přijala Dorotha na díl svůj.
Letha 1606 za fojta Mikuláše Uhlíka přijato od Martina Halířkova na místě Kašpara Halířka za vinohrad 3 zl. Ty přijala Dorota na díl svůj.
Letha 1607 za fojta Miky Miletínské[ho] přijato od Martina Halířka za vinohrad v Staré hoře 3 zl. Ty přijala Dorota na díl svůj.
převrc dále 1 list
f 39b
Letha 1608 za fojta Mikule Miletínského položil Martin Halířků za vinohrad v Staré hoře 3 zl. Ty přijal Jan Mikulů na díl Dorothy manželky své.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského přijato od Martina Halířka za vinoh[rad] v Staré hoře ostatních 3 zl. Ty přijala Dorotha na díl svůj.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Martin Halířků za vinohrad ostatní 3 zl. Přijal je muž Dorotin. A tak ten vinohrad doplacen.
Letha 1611 za fojta Jana Lonskýho přijato z důchodův panských na dluh Je[ho] [Mil]osti Páně vyšlé spravedlnosti
27 zl. Ty přijal Dorotin muž a dáno jemu obilí.