Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Sirotci nebožt[íka] Jana Řešaty

f 39a

Jest jeden, Mikoláš.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti z gruntu Jana Šavle vyšlé do letha [15]92 21 zl.
A ještě jemu na gruntě vejš psaném náleží dovzíti podle zápisu knih purgkrechtních 3 zl 10 gr.
A ta vyšlá summa při právě zůstává.
Jinde spravedlnosti žádné nemá.

Letha [15]94 Jan Šavle položil za grunth svůj s[irotkům] vejš psaným 3 zl. Ty přijali starší rohateckí.
Z toho vydáno Mikolášovi na díl jeho 2 zl.
Více jemu dáno 1 zl.

Jakož náleželo Mikulášovi dílu jeho dovzíti mimo prvnější jemu vydání ještě 21 zl 10 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlým na Jeho [Mil]ost Pána připadla. A tak on žádné spravedlnosti nemá. Act[um] za fojta Jana Zálešáka letha 1610.