Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 Sirotci nebožt[íka] Martina Gryzle

f 40a

Jest jich štvero, Jíra, Matěj, Margeta a Anka, Jíra a Matěj ti zemřeli.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Pěčka 34 zl. Ty jim jíti mají od letha [15]93 při Vánocích po 2 zl.
A mimo to mají vyšlejch při právě 2 zl.
Více těm si[rotkům] náleží na Janovi Hruškovi u Přívou
17 zl. Ty jim jíti mají, když prve Ohnútek svou spravedlnost vybere po 2 zl při Vánocích.
Summa 53 zl.
Dělíc to na 4 díly, přijde [každému] po 13 zl 7 ½ gr.

Letha [15]93 Jan Hruška položil za podsedek peněz purgkrechtních, kteréž starší do počtu svého přijali 2 zl.
Letha [15]94 položil Jan Pěčka peněz purgkrechtních za grunth 2 zl. Ty sou vydány Margetě na díl její.
Letha [15]95 přijato od Jana Pěčka za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]96 přijato od Jana Pěčka za grunth 2 zl.
Téhož letha přijato od Matěje Koláře za grunth 2 zl. Ty sou dány Margetě na díl její.
Letha [15]97 přijato od Jana Pěčka za grunth 2 zl.
Téhož letha [15]97 přijato od Matěje Koláře za grunth 2 zl.
f 40b
Letha 1598 přijato za grunt od Doroty, vdovy zuostalé po n[ebožtíku] Matoušovi Hodonským, 2 zl.
Markytě dáno na díl její 4 zl 15 gr.
NB. Jíra a Matěj napřed psaní zemřeli a spravedlnosti po sobě zůstavili summy 26 zl 15 gr. Ta spravedlnost spadla na Markytu a Anku, sestry jejich vlastní, přijde toho nápadu na každou po 13 zl 7 ½ gr.
Letha 1600 za fojta Jana Butě dáno Markytě na díl její hotových peněz 3 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Jíry Němcového za grunt 1 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Martina Tesařových za grunt 1 zl.
Od Jíry Němcového za grunt přijato 1 zl.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínskýho přijato od Jíry Němcového 1 zl. Ten přijala Anna na díl svůj.
Tito sirotci na gruntě otcovským pustým škodují 9 zl, neb se dráže prodati nemohl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonskýho přijato od Jana Čecha za grunt 2 zl. Z toho vzala Anna 1 zl a Markyta 1 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka přijato od Jana Čecha za grunt 2 zl. Z toho vzala Anna 1 zl a Markyta 1 zl.

Letha 1613 za fojta Jana Lonského přijato od Jana Čecha za grunt 2 zl. Z toho vzala Anna 1 zl a Markyta též 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonskýho od Jana Čecha za grunt přijato 2 zl. Z toho dáno Anně 1 zl a Markytě 1 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského od Michala Polácha za grunt přijato 1 zl. Ty sou vydány manželu Anninému.
Leta Páně 1616 za fojta Pavla Hanby od Michala Polácha za grunt přijato 1 zl. Ten jest vydán Martin[ovi] Uhlíků po Anně.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Lonského od Michala Polácha za grunt přijato a Martinovi Uhlíkovi dáno 1 zl.