Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Sirotci nebožt[íka] Jana Mračny

f 7a

Jest jedno, Kateřina a Anna mateř její druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti, tak jakž zápis knih purgkrechtních Jana Ondry Matějkového v sobě šíře obsahuje,
28 zl.
Ta spravedlnost takto jíti počíti má: letha 1607 4 zl a 1608 pořadně po 6 zl.

Týž co jim náleží na podsedku u Přívozu a v Vracově, to vyhledati a do rejster se vepsati má.