Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Sirotci nebožt[íka] Vaňka Suchého

f 42a

Jest jich trý, Lida, Anna, Alžběta a Margeta mateř jejich štvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Vávrových
49 zl. Ty jim jíti mají od letha [15]93 při Vánocích po 2 zl.
A mimo to nic vyšlého nemají.

Letha [15]93 položil Jan Vávrových za grunth purgkrechtních peněz, které starší do počtu svého přijali 2 zl.
Letha [15]94 položil Jan za grunth, kteréž do sirotčí truhlice položené, 2 zl.
Ty dva zl, kteréž do truhlice položené byly, ty sou vydány Margetě, mateři těch sirot[ků], id [est] 2 zl.
Letha [15]95 při posudku přijato od Jana Vávrových za podsedek 2 zl. Z toho dáno mateři na díl její 2 zl a Lidě též dáno na díl její 2 zl.
Letha [15]96 přijato od Jana Vávrových za grunt 2 zl. Z toho dáno za dluh n[ebožtíka] otce jejich 1 zl a Margetě mateři dáno 1 zl.
Letha [15]97 přijato od Jana Vávrových 2 zl. Ty sou vydány Lidě na díl její.
Letha 1598 přijato od Petra Pospíšila za grunt 2 zl. Ty sou vydány Markytě na díl její.
A Jan Výborný muž Lidin prodal ostatek, což mu náleželo, Petrovi Pospíšilovi 8 zl. A tak ta Lida tu nic nemá.
Za dluh n[ebožtíka] otce jejich dáno písaři 1 zl.
f 42b
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato od Jana Vřesovského za g[runt] 2 zl.
A jakož Markytě Suché náleželo ještě dílu jejího dovzíti
5 zl 7 ½ gr, ty jest prodala Petrovi Pospíšilovi za hotových 16 gr. A tak ona tu nic nemá.
Letha 1603 za fojta Jana Břesovského položil on za grunt, což od něho přijato, 1 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Jana Svobody za grunt 2 zl. Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotku] zběhlým Alžbětě.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského přijato od něho za grunt 1 zl. Ten přijat k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato od Václava Haluzy za grunt 1 zl.
Jakož náleželo Alžbětě vyšlé spravedlnosti, sirotku zběhlému, na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem mimo prvnější vyzdvižení 4 zl, ty sou z dluhu panského sraženy. Zuostávati ještě bude Jeho [Mil]osti Pánu 5 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského přijato od Václava Haluzy za grunt 2 zl. Jsou přijaty k ruce panské po s[irotku] zběhlým.

Letha 1612 za fojta Jíry Košíka přijato od Václava Uhlíka za grunt 2 zl. Přijaty sou k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
NB. Jakož náleželo Anně sirotku dílu jejího dovzíti 11 zl 22 ½ gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlé jest k ruce panské obrácena. Act[um] za fojta Jana Lonskýho letha 1613.
Letha 1613 za fojta Jana Lonského přijato od Václava Uhlíkova za g[runt] 2 zl. Přijaty k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Jakož byla spravedlnost Annina k ruce J.M. Páně, že by byla zběhla, připsána, i poněvadž se to našlo, že v zajetí nepřátelském zůstávala a to hodným svědectvím ukázala, proto taková spravedlnost zase se jí od J.M. Páně pouští. Na kteroužto jest jí vydáno peněz hotových, kteréž letha 1613 k ruce panské přijaté byly.
dále přes list
f 43b
Letha 1614 za fojta Jana Lonského od Mikuláše Miletínskýho na místě Václava Uhlíkova za grunt přijato 2 zl. Ty jsou vydány Anně na díl její do Bojanovic.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského přijato od Mikuláše Miletínského za grunt a jsou vydány Anně na díl její 2 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Lonského od Mikuláše Miletínského za gr[unt] 2 zl. Ty jsou vydány Anně na díl její do Bojanovic.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Hanby od Mikuláše Miletínského 2 zl. Ty jsou vydány Anně do Bojanovic.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Lonského od Mikuláše Miletínského za grunt peněz ročních 2 zl. Z toho vzato k ruce JM Pána po s[irotcích] zběhlých 1 zl a Anně do Bojanovic dáno též 1 zl.
Zůstává ještě té Anně do Bojanovic dovzíti 22 ½ gr.