Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Sirotci nebožtíka Jana Záblatskýho

f 44a

Jest jich štvero, Martin, Jíra, Dorota, Pavel a Margeta mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jíry Němcového
27 zl. Ty jim jíti mají, tak jakž v knihách purgkrechtních při témž gruntě Jíry Němcového položeno j[es]t.
Více těm si[rotkům] se nachází na gruntě Vaňka Tesaře u Přívozu 15 zl. Na to j[es]t jim letha [15]92 položeno 1 zl, ten j[es]t při právě a ostatek od letha [15]93 při Vánocích pokládati se jim má pořadně po 2 zl.

Letha [15]93 Vaněk Tesař položil za podsedek svůj peněz purgkrechtních, kteréž starší do počtu svého přijali, 2 zl.
Letha [15]94 položil Vaněk za podsedek peněz purgkrechtních
2 zl. Ty sou vydány Margetě na díl její.
Letha [15]95 přijato z gruntu Vaňka Tesaře do truhlice 2 zl.
Letha [15]96 přijato z gruntu Vaňka Tesaře peněz 2 zl.
Martinovi dáno na díl jeho 2 zl.
Letha [15]97 přijato z gruntu Vaňka Tesaře 2 zl.
f 44b
Letha 1598 přijato za grunt od Jíry, syna Vaňka Tesaře,
2 zl.
Jakož Martinovi náleželo dílu jeho hotovejch a vyšlejch peněz 6 zl 12 gr, takové peníze jakožto po zběhlém sou k ruce J.M. Pánu vyzdvižené.
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato od Jíry, syna Vaňka Tesaře, za g[runt] 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Butě přijato od Martina Záblatského za grunt ostatních peněz 1 zl. A tak jim z toho gruntu doplaceno.
Dorota zemřela a spravedlnosti po sobě zanechala 6 zl
12 gr. Ta spadla na Martina, Jíru a Pavla, bratry její vlastní, přijde každému po 2 zl 4 gr.
Na to přijal Martin hotových peněz 2 zl.

Leta Páně 1617 za fojta Pavla Hanby od Jana Mádvy za roli
1 zl.
Od Václava Haluzového též za roli přijato 1 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Lonského od Jana Mádvového z gruntu 41 za polovici roli přijato peněz 1 zl. Ten 1 zl jest obrácen k ruce JM Páně.