Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 Sirotci nebožtíka Šťastného

f 48a

Jest jich štvero, Anna, Alžběta, Dorota, Margeta a Kače mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Daniele Neřáda
15 zl 12 gr. Ty jim jíti mají, jakž v knihách purgkrechtních při dotčeným gruntě Daniele Neřáda položeno jest.
Více co těm si[rotkům] v Těmicích a v Nové Vsi náleží, na to se mají starší ptáti [a] doptajíce se, v rejstra si[rotčí] vložiti dáti.
A mimo těch 15 zl 12 gr přijato na právo závdanku z již dotčeného gruntu 2 zl. Ty sou vydány Kateřině, mateři těch si[rotků] na díl její.
Týž více zůstalo těm si[rotkům] při mateři:
Jedna kráva za 3 zl.
Svině tři za 3 zl.
Ovec za 1 zl.
Husy za 7 gr.
Za to všecko, že to si[rotkům] k zaplacení přijde, uručila osobami těmito, kteříž za to rukojmě sou: Lukáš Šimků, Jan Havlů, Mikoláš Miletínský, Jíra Hřebavý.
f 48b
Našlo se, že těm sirot[kům] v Těmicích náleží podle vejtahu 136 zl 4 den. Na to j[es]t přijato z Těmic letha [15]92 5 zl 11 gr 3 ½ den. Ty sou vydány Kateřině, mateři těch si[rotků].
Letha [15]94 přijato od těmických starších 7 zl. Z toho dáno těm starším těmickým podle vejtahu 1 zl 12 gr a do truhlice vloženo 5 zl 18 gr.
Letha [15]98 za fojta Vávry Šarovcového dáno Kateřině mateři na díl její 4 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy dáno Anně na díl její a ty přijal Bureš muž její 1 zl 18 gr.