Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 Sirotci nebožt[íka] Martina Drusky

f 50a

Jest jich dvý, Pavel, Dorota a Maruše mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Kašpara Haléřka podle zápisu kněh purgkrechtních 10 zl 6 gr. Ty od letha [15]93 při Vánocích po 4 zl jíti mají.
A mimo to žádné spravedlnosti nic více nikdež nemají.

Letha [15]94 Brychta Neřádových položil za grunth svůj vejš psaným sirot[kům] za dvě letha dvojích peněz do sirotčí truhlice 4 zl. Ty 4 zl položené sou na místě Kašpara Haléřka spraveny.
Item Kašpar Haléřků položil za grunt svůj za rok [15]93 peněz purgkrechtních 4 zl. Ty přijali starší do počtu svého.
A tak ještě za grunth svůj dopláceti zůstává vejš psaným sirot[kům] 2 zl 6 gr.
Letha [15]95 položil Kašpar Haléřků za grunth ostatní peníze 2 zl 6 gr.
Jakož náleželo Pavlovi dílu jeho dovzíti 3 zl 12 gr, ta spravedlnost jakožto po s[irotku] zběhlým na Jeho [Mil]ost Pána připadla a jest z dluhu panského poražena. Act[um] za fojta Jana Zálešáka letha 1610.