Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 Sirotci nebožt[íka] Matěje Matějkova

f 57a

Jest jeden, Martin a Anna mateř jeho druhá. Ten Martin řemeslo tkalcovské užívá.
Vyhledalo se jim oběma společně spravedlnosti na gruntě Jana Hořáka, otčíma toho sirotka 250 zl.
Náleží z toho témuž Janovi Hořákovi dílu manželky jeho
125 zl a Martinovi též 125 zl.
Na to j[es]t do letha [15]93 zadržel otčím toho sir[otka] 65 zl a položil na právo tomu sir[otku] 10 zl.
A tak od letha [15]94 při svatým Jiří platiti má tomu sir[otku] po 5 zl.

Více témuž si[rotku] spolu z Annou mateří jeho náleží peněz hotovejch, kteréž po nebožtíku Matěji Matějkovém otci jeho hotové zůstaly, a to takto:
Tolarů a rejnských zl[atých] za 170 zl 15 gr.
Grošův českejch za 108 zl 22 gr.
Šestáků za 33 zl.
Míšených peněz za 43 zl.
f 57b
Též v koflíku polámaném stříbrném 2 zl červené a prsten stříbrný točený.
Též na příhradě v uzlíčku několika dvaceti groší, ty se zanechávají, najdou-li se jaké druhý.
Učiní té hotové summy kromě těch v uzlíčku 358 zl 13 gr.
Dělíc na dva díly, přijde na každej díl po 179 zl 6 ½ gr.
Ta všecka summa za Jeho [Mil]ostí urozeným panem panem Janem Jetřichem z Žerotína a na Strážnici půjčena pod ujištěním zůstává.

Více témuž Martinovi jemu samému náleží po neb[ožtíku] Jakubovi Matějkovém strejci svým peněz vyšlejch, kteréž při právě zůstávají, 21 zl 20 gr.
Týž tomu si[rotku] samému náleží po Dorotě babce jeho 63 zl 20 gr. Ty za Jeho [Mil]ostí Pánem zůstávají.
f 58a
Summa všeho, což dotčenému Martinovi náleží na gruntě i peněz hotovejch, které za Jeho [Mil]ostí Pánem zůstávají,
389 zl 15 ½ gr.

Vydání témuž Martinovi:
Letha [15]92 dáno 10 zl.
Více jemu dáno 15 zl 15 gr.

Letha 1593 Jan Hořák položil peněz zadržalejch za grunth svůj 65 zl. Ty sou vydány Martinovi do Veselí, sirotku napřed psanému.

Téhož letha [15]93 položil Jan Hořák peněz purgkrechtních
10 zl. Ty sou vydány Martinovi do Veselí, sirot[ku] napřed psanému.
Letha [15]94 Jan Hořák položil peněz purgkrechtních 5 zl. Ty sou vydány Martinovi do Veselí, s[irotku] napřed psanému.
Letha 1595 v sobotu den s[va]té Maří Mandaleny dáno Martinovi, sirotku napřed psanému, na vyšlou spravedlnost podle cedule řezané 56 zl.
Téhož letha [15]95 dáno o Vánocích Martinovi, sirotku napřed psanému, na vyšlou spravedlnost podle ceduly řezané 50 zl.
f 58b
Letha [15]96 přijato od Ondry Matějkovýho za grunth 5 zl. Ty přijal ouřad veselský na místě Martina, s[irotka] napřed psaného.
Téhož letha [15]96 dáno sirotku napřed psanému podle cedul řezaných na vyšlou spravedlnost za termín svatojánský a termín vánoční 100 zl.
Letha [15]97 v pátek po s[vat]é Kateřině dodáno na vyšlou spravedlnost ouřadu veselskému po s[irotku] napřed psaném ostatní vyšlé spravedlnosti podle cedul řezanejch 39 zl.
Letha [15]97 přijato od Ondry Matějkových za grunth 5 zl. Ty přijali ouřad veselský.
Letha 1598 přijato od Ondry Matějkových za grunt peněz ročních 5 zl. Ty přijali ouřad veselský.
Letha 1599 za fojta Jana Doubravy přijato od Ondry Matějkového 5 zl. Ty přijali ouřad veselský.