Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

28 Sirotci nebožt[íka] Vaňka Hojhy

f 63a

Jest jich trý, Šťastnej, Kateřina, Maruše a Anna mateř jejich štvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Matouše Hořáka
36 zl.
Na to jest vyšlejch do letha [15]92 a při právě zůstávají 8 zl a ostatek se jim dopláceti má od letha [15]93 při Vánocích po 2 zl – 28 zl.
A též náleží Kateřině kráva jedna z lože šatuov, to při Anně mateři její zůstává.

Letha 1593 Matouš Hojha položil vejš psaným sirotkům za grunth, kteréž starší do počtu svého přijali, 2 zl.
Letha [15]94 položil Matouš Hojha za grunth do truhlice sir[otčí] 2 zl. Ty 2 zl sou vydány Maruši nadepsané na díl její.
Letha [15]95 přijato od Matouše Hojhy za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]96 přijato od Matouše Hořáka peněz purgkrechtních
2 zl. Z toho dáno, což neboštík otec jejich dlužen do sirotčích peněz zůstal 1 zl 16 ½ gr a Maruši dáno na díl její 1 zl 13 ½ gr.
f 63b
Letha [15]97 přijato od Matouše Hořáka za grunth 2 zl.
Letha 1598 přijato z gruntu Matouše Hořáka 2 zl.
Markytě dáno na díl její i po Kateřině, sestře její zmrlé, a Šťastným, bratru jejím též zemřelém, 7 zl.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato za grunt od Václava Hořákova 2 zl.
Též přijato na vyšlou spravedlnost hotových peněz 2 zl.
Z toho dáno Maruši na díl její 4 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Butě přijato od Václava Hořákova za grunt 2 zl. Ty přijala Markyta na díl svůj.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového dáno z důchodův panských vyšlé spravedlnosti, která byla na dluhu za n[ebožtíkem] Pánem, Maruši na díl její 6 zl.
Od Václava Hořákového přijato za grunt 2 zl. Ty sou vydány Markytě na díl její.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového přijato od Václava Hořákového za grunt 1 zl. Ten jest dán Markytě na díl její.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Jíry Jezevcového syna za g[runt] a řeku 1 zl. Ten jest vydán Markytě na díl její.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Jíry Jezevcového syna za grunt 2 zl. Ty přijal muž Markytin na díl její.

Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského přijato od Jíry Škohrty za g[runt] 1 zl. Přijal je muž Markytin na díl její.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato od Jíry Škohrty za grunt 1 zl. Ten přijal muž Markytin na díl její.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského přijato od Jíry Škohrty za grunt 1 zl. Ty přijal muž Markytin na díl její.
f 64a
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho přijato od Jíry Škohrty lonské 1 zl a letoší 1 zl, činí 2 zl. Ty přijal muž Markytin.
Zuostává se jí ještě dovzíti 11 ½ gr.