Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Sirotci nebožt[íka] Martina Petrova

f 9a

Jest jich štvero, Ondra, Zuzanna, Anna a Dorota.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Pavla Košického všem společně 60 zl.
Na to jest položeno do letha [15]92 7 zl, z toho dáno za dluhy neb[ožtíka] otce jejich 2 zl 11 gr a při právě zůstává 4 zl 19 gr. A ostatek se těm sir[otkům] platiti má od letha [15]93 při Vánocích po 3 zl.

Letha [15]93 položeno nadepsaným sirotkům od Pavla Košickýho za grunth do truhlice sirotčí 3 zl.
Letha [15]94 položeno těm si[rotkům] od Pavla Košického za grunth do truhlice sir[otčí] 3 zl. Z těch peněz vydáno sirotkům, což se od spravování novejch rejster dalo 16 gr.
Letha [15]95 přijato od Pavla Košickýho za grunth peněz purgkrechtních 3 zl.
Letha [15]96 přijato od Pavla Košickýho za grunth 3 zl. Z toho dáno za dluhy ne[božtíka] otce jejich.
Letha [15]97 přijato za grunth od Pavla Košického 3 zl.
Letha 1598 přijato za grunt od Pavla Gbaura 3 zl. Act[um] za fojta Vávry Šarovcových.
f 9b
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato za grunt od Pavla Kbaura 3 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Butě přijato od Valenty Syslova za grunt 3 zl.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovce přijato od Valenty Syslova za grunt 1 zl.
Ondrovi dáno na díl jeho 2 zl.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovce přijato od Valenty Syslového za grunt 2 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Valenty Sysla za grunt 3 zl.
Anně dáno z dílu jejího na kožich 2 zl.
Zuzanně též dáno na její díl 4 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Valenty Sysla za grunt 3 zl.
Zuzanně dáno ostatek dílu její[ho], totiž 3 zl 11 gr. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského přijato od Valenty Sysla za grunt 2 zl. Z toho dáno Ondrovi na díl jeho
1 zl, Anně tolikýž vydáno z dílu jejího 1 zl.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato od Valenty Sysla za grunt 2 zl. Z toho dáno Ondrovi na díl jeho 1 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského přijato od Valenty Sysla za grunt 2 zl. Z toho dáno Ondrovi na díl jeho 1 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka přijato od Valenty Sysla za grunt 2 zl. Z toho dáno Ondrovi 1 zl a Anně dáno 1 zl.

Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho přijato od Valenty Sysla za grunt 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonskýho od Valenty Sysla za grunt přijato 2 zl. Z toho dáno Ondrovi 1 zl a Anně dáno 1 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Lonského od Valenty Sysla za grunt přijato 2 zl. Z toho dáno Ondrovi 1 zl a Anně dáno 1 zl.
f 10a
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského od Valenty Syslového přijato za grunt peněz ročních 2 zl. Dáno z toho Ondrovi 1 zl a Anně též vydán 1 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Hanby od Valenty Syslového přijato peněz ročních 2 zl. Z toho dáno Ondrovi 1 zl a Anně též 1 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Lonského od Valenty Syslového přijato peněz za grunt 2 zl. Z toho dáno Ondrovi 1 zl a Anně tolikéž dán 1 zl.