Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

31 Sirotci nebožt[íka] Martina Venhledě

f 67a

Jest jich trý, Tomeš, Jíra, Jan.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Kašpara Slovákových u Přívozu 15 zl. Ty jim teprv půjdou od letha [15]93 při Vánocích po 2 zl.
A jinde ti si[rotci] žádné spravedlnosti nemají.

Letha 1593 a [15]94 položil Kašpar Slovákových peněz za grunth svůj dvojích peněz 4 zl. Ty sou položené do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Kašpar Slovák, které sou přijaty 2 zl.
Letha [15]96 přijato od Kašpara Slováka 2 zl.
Letha [15]97 přijato od Jíry Heřmana za statek jeho 3 zl.
Letha 1598 podli odvodu po Janovi sirotku zběhlém do statku Šťastného vydáno 5 zl.
A tak ta spravedlnost toho sirotka zouplna vyzdvižena jest.

Jakož Tomášovi a Jírovi náleželo hotovejch peněz na díly jejich 5 zl, takové peníze jakožto po zběhlých jsou k ruce J.M. Páně vyzdvižené.
A tak oni tu oba žádné spravedlnosti nemají.
f 67b
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato od Pavla Smržka závdanku za gunt 1 zl.
Též přijato od Pavla Smržka za grunt u Přívozu 2 zl.
Letha 1600 a 1601 za fojta Vávry Šarovcového přijato od Pavla Smržka dvojích peněz 1 ½ zl.
K ruce J.M. Páně po sirotcích zběhlých vyzdviženo jest hotových 4 zl 15 gr.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Pavla Smržka za grunt 1 zl. Ten jest přijat k ruce panské po zběhlých.