Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 Sirotci nebožt[íka] Vávry Syslových

f 68a

Jest jich trý, Anna, Dorota, Jan a Kateřina mateř jejich štvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti z podsedku Jíry Horymacha
6 zl. Ty jim jíti mají, jakž v knihách purgkrechtních položeno jest.

Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato z podsedku ut s[upr]a od Jana Hrudy za grunt 1 zl.
NB. Náleží těmto sirotkom přebraných z podsedku Jana Hrudy na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Hořáka 1 ½ zl. Ty se mají těm sirotkom dojíti.