Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

33 Nápadníci dcery nebožt[íka] Šťastnýho Rybáře

f 69a

Kateřina, Dorota, Kristyna.
Těm nápadníkům náleží ještě spravedlnosti po ne[božtíku] Šťastném Rybáři mimo prvnější vybrání, co jeden každej z nich do letha [15]93 vzal, toto:
Item Kateřině ještě náleží mimo prvnější vyzdvižení dobrati 28 zl 21 gr.
Item Dorotě dovzíti náleží 40 zl.
Item Kristyně dovzíti náleží 87 zl.

Mikolášovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jana Hálky, náleželo na gruntě Jana Šarovce 20 zl 11 gr 4 ½ den. Ty se, poněvadž odběžný sou, sirot[kům] nadepsaným odvozují, mají se jim pokládati po 24 gr od letha [15]95 při Vánocích.
Více se jim odvozuje na podsedku Jakuba Ořezskýho 20 zl. Ty se mají pokládati od letha [15]95 po 1 zl.
Více se jim na svrchu psanou spravedlnost odvozuje roubanice za 20 zl, které jim Kašpar Haléřků od letha [15]95 při Vánocích pokládati má.