Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

35 Sirotci nebožt[íka] Jana Žehnalového

f 73a

Jest jedna, Kateřina a Anna mateř její druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Martina Halaštových 10 zl. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl.
Více jim náleží ve vsi Mutěnicích 10 zl. Těch 10 zl, kteréž již vyšlé sou, při právě zůstávají těm si[rotkům] vejš psaném.
Více jim náleží ve vsi Vracově 26 zl. Ty peníze, totiž
26 zl, sou též vyšlé a při právě rohateckým zůstávají.
Učiní všeho 46 zl.
Dělíc na dva díly, přijde na jeden díl po 23 zl.

Na to jest vyšlejch 36 zl.
Z toho vydáno:
Anně mateři dáno podle oučtu 16 zl 6 ½ den.
A při právě zůstává 19 zl 29 zl ½ den.