Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

37 Sirotci nebožt[íka] Jana Ondry Matějkovýho

f 76a

Jest jich trý, Jíra, Tobiáš, Kuna a mateř jejich Kateřina štvrtá. Ti sirotci všeckni tři sou malí a při otčímovi a mateři zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti kromě Kateřiny mateře jejich, neb ona díl svůj sobě na gruntě srazila, na gruntě Mikoláše Kordíkového, otčíma jejich 58 zl. Ty jak jim jíti mají, knihami novejmi purgkrechtními při gruntě druhým se spravíš.
Více těmto sirotkom spolu s mateří jejich náleží na statku n[ebožtíka] Martina Matějkového dílu, což otci jejich nedobraného přišlo, i po babce mimo prvnější vybrání, 7 zl
11 gr 1 den.
Více našlo se těmto sirotkom, že jim náleží spolu s mateří na gruntě 52 Jana Holejch spravedlnosti 15 zl. Ty jim jíti mají od letha 1604 po 4 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Jana Holejch za grunt 4 zl. Z toho dáno Kateřině mateři 2 zl.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského přijato od Jíry Košíka za grunt 3 zl.
f 76b
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato od Jíry Košíka za gr[unt] 3 zl. Z toho dáno Kateřině mateři ostatek na díl její 1 zl 18 gr.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka přijato od něho za g[runt] lonské a letoší peníze 4 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho přijato od Jíry Kvasničky za g[runt] ostatní 1 zl.
A tak na gruntě nic nemají.