Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

38 Sirotci nebožt[íka] Jíry Lejcha

f 78a

Jest jich dvý, Anna, Kateřina a Margeta mateř jejich třetí. Ti sirot[ci] sou malí a při mateře sobě zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na podsedku Margety mateři jejich podle zápisu kněh novejch purgkrechtních při gruntě 20 104 zl. Na to se jim letha [15]95 závdanku položiti má 4 zl a ostatek se jim od letha [15]96 při Vánocích pokládati má po 3 zl.
Více těm sirotkům z mateří jejich náleží na vinohradě v Dolní hoře na Strážnicku vyplaceného 71 zl, ten vinohrad má Tomáš Pěkník. Ty jak jim jíti mají, knihami horenskejmi se spraviti moci budeš.
Více těm si[rotkům] náleží 6 věd[er] vína za 18 zl. Těch osmnácte zl za víno prodané sou obráceny na vychování sirotkuov a na šatky, aby jich matka jejich do zrostu jejich jakž náleží opatrovala a v ničemž neublížila.
Summa všeho statku kromě vína učiní 175 zl.
Dělíc tu summu na tři díly, dostane se na jeden každej díl po 58 zl.
f 78b
A mimo to se těm sirotkům vyhledalo spravedlnosti s mateří jejich na vinohradě v Dolní hoře na Strážnicku, kterejž Tomáš Zejda drží, 68 zl. Ty jak jim jíti mají, knihami horenskejmi se spravíš.
Více na druhým vinohradě mají 22 zl, kteréž platiti má Tomáš Petrovský.

Letha [15]95 položila Margeta Lejchová za grunth a statek ukoupený 4 zl.
Letha [15]96 položil Jan Doubrava za grunth 3 zl.
Letha [15]97 přijato od Pěkníka 5 zl.
Téhož letha od Tomáše Zejdy za vinohrad 4 zl.
Téhož letha utraceno z nich, když k hornému chodili od ouřadu rohateckého, 9 gr.
Letha 1598 přijato od Jana Doubravy za grunt 3 zl.
A na díl Markyty manželky své sobě v tomto statku srazil
64 zl 20 gr. A což jí z vinohradu ut s[upr]a náleželo, to ona na samý sirotky, aby jim šly, pustila. A tak Markyta na tomto statku dílu míti nebude.
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato za gr[unt] od Petra Pospíšila 3 zl.
Též přijato od Tomáše Zejdy za vinohrad lonských za rok [15]98 6 zl.
Též přijato od Tomáše Pěkníka za vinohrad lonských peněz
3 zl.
Z toho k ruce J.M. Páně vyzdviženo peněz hotových 8 zl, na tom místě odvedeno těmto s[irotkům] v statku Jana Hořínky po s[irotcích] zběhlých zase těch 8 zl. Ty jak jim jíti mají, při tom statku Jana Hořínky se spravíš.

Letha 1600 za fojta Jana Butě přijato od Zejdové z Strážnice za vinohrad 6 zl.
Od Tomáše Pěkníka též za vinohrad 5 zl.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovce přijato z statku n[ebožtíka] Jana Hořínky podli odvodu 20 gr.
f 79a
Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Jana Kosteleckýho za grunt 3 zl.
Více těmto sirotkom náleží z téhož grunthu, což Markyta mateř jejich měla a zaplatila, pustila 18 zl 20 gr. Ty jim docházeti mají, když se jim prve jejich peníze vyplatí.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Jana Kosteleckého za grunt 2 zl.
Z statku n[ebožtíka] Jana Hořínky podle odvodu přijato
1 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonského jakož zuostávalo těmto sirotkom vyšlé spravedlnosti na dluhu za Jeho [Mil]ostí Pánem summy 43 zl 11 gr, ty sobě Václav Uhlíků po Kateřině manželce své srazil na štěpnici sirotka zběhlého n[ebožtíka] Kašpara Uhlíka, kterouž koupil, jakž při tom statku zapsáno jest.
Na tom gruntě, kdež mateř jejich byla, i to což jim pustila, jsouce ten grunt pustý nemohl se drážeji jednom za
12 zl prodati. A tak ostatek všecko na tom gruntě škodováno jest.
Z těch 12 zl náleží Anně 6 zl a Kateřině 6 zl.
Letha Páně 1617 za fojta Pavla Hanby přijato od Jana Papeže peněz ročních za grunt 1 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Lonského od Jana Papeže za grunt př[ijato] 1 zl.