Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

39 S[irotci] n[ebožtíka] Šimka Opavskýho

f 81a

Jest jich trý, Lukáš, Kateřina, Maruše a Anka mateř jejich štvrtá. Lukáš ten jest ženatý, Kateřina a Maruše ty sou vdaný.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Lukáše bratra jejich 120 zl. Závdanku dáti má letha [15]94 20 zl a ostatek od letha [15]95 platiti má při Vánocích pořadně po 3 zl až do vyplnění summy ut supra.
Více těm sirotkům náleží na podsedku nebožt[íka] Jíry Hrnčíře 4 zl. Ty se jim položiti mají, když se týž podsedek prodá.
Více ji[m] náleží, což nebožt[íku] otci jejich lidé dlužni byli, kteréž starší zvyupomínati mají a jim cedule na to dána, 15 zl 13 gr 5 den.
Více jim náleží na vinohradě zaplaceném na Bojanovsku v hoře Kozlících 52 zl.
Summa všeho statku učiní 191 zl 13 gr 5 den.

Z toho se tyto dluhy zaplatiti mají:
Item Žovce, švagrové n[ebožtíka] Šimka, půjčenejch 5 zl.
Jiříkovi Žilkovi dluhu 4 zl.
Item Kateřině též se z toho statku vyplniti má, neb ona za zdravýho života otce svého Šimka Opavskýho
f 81b
vydělena jest a při napřed psaných nápadnících víc nic jmíti nebude, toliko 4 ½ zl, kteréž když jí vydány budou, tím odbyta bude.
Summa dluhů 13 zl.
I sejmouce těch 13 zl z napřed psané summy, zůstane čistého statku 178 zl 13 gr 5 den.
Dělíc tu summu na tři díly, totiž na Maruši, Lukáše a Anku macechu jejich, dostane se na jeden každý díl po 59 zl 13 gr
1 ½ den.

Letha napřed psaného [15]94 položil Lukáš závdanku 20 zl. Z toho vydáno Anně mateři 5 zl 20 gr, Maruši dáno též 5 zl
20 gr. A Lukáš ten sobě díl svůj 5 zl 20 gr srazil a sirotkům nebožt[íka] Fučíka do truhlice odvedeno 3 zl.
A ještě se z těch tří dílů těm sirotkům vyplniti má letha [15]95 3 zl a letha [15]96 2 zl. A když se těch 5 zl vyplní, potom napřed psaným nápadníkům spravedlnost jejich jíti má.
f 82a
Letha [15]95 a [15]96 položil Pavel Smrhů za statek jemu prodaný dvojích peněz 6 zl. Z toho odvedeno s[irotkům] n[ebožtíka] Fučíka 5 zl a 1 zl v truhle zůstává. J[es]t vydán Žovce na díl její, kterejž Mikoláš Masař přijal.
Letha [15]97 přijato od Pavla Smrhy za grunth 3 zl. Ty sou dány Kateřině. A tak se jí ještě dodati má 15 gr.

Letha 1598 přijato z gruntu Pavla Košického na místě Pavla Smržka 3 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její ostatek 15 gr. A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato za grunt od Pavla Košickýho 3 zl. Z toho dáno Maruši 1 zl, Lukášovi 1 zl a Anka macocha jejich 1 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Butě přijato od Kateřiny, vdovy po n[ebožtíku] Pavlovi Košickým, za grunt 3 zl. Z toho dáno Maruši 1 zl, Lukášovi 1 zl a Ance macoše též dáno 1 zl.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového přijato od Václava Drahokoupila 1 zl 15 gr. Z toho dáno Maruši 15 gr, Lukášovi
15 gr a Ance macoše 15 gr.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového přijato od Šimka Roje za grunt 1 zl 15 gr. Z toho dáno Maruši 15 gr, Lukášovi 15 gr a Ance macoše 15 gr.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Šimka Rojka za grunt 3 zl. Z toho dáno Matruši 1 zl, Lukášovi 1 zl a Ance macoše 1 zl.
f 82b
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Šimka Rojka za grunt 3 zl. Z toho dáno Maruši 1 zl, Lukášovi 1 zl a macoše jejich 1 zl.