Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 Sirotci nebožt[íka] Matouše Sysle

f 85a

Jest jich šestero, Macek, Vávra, Jan, Valenta, Barbora, Kača a Kača mateř jejich sedmá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Valenty bratra jejich 60 zl
Více na gruntě Michala Slováka mají spravedlnosti 26 zl.
Summa všeho statku 86 zl.
Dělíc tu summu na těch sedm dílů, dostane se na jeden každej díl po 12 zl 8 gr 4 den.

Valenta ten sobě díl svůj na gruntě 12 zl 8 gr 4 den srazil a od Kateřiny macoše své díl její též 12 zl 8 gr 4 den koupil. A tak ještě ostatek za grunth svůj dopláceti má od letha [15]95 při Vánocích po 2 zl.
A z gruntu Michala Slováka se vyplniti a platiti má po
3 zl.

Téhož letha položil závdanku Valenta 4 zl. Z toho dáno Kateřině macoše, Mackovi, Janovi, Barboře každému po 18 gr
1 ½ den a na Vávru a Kaču zanecháno v truhlici oběma 1 zl 6 gr 3 den.
Kači dáno na díl její ty oba díly 1 zl 6 gr 3 den.
Letha [15]95 Macek vejš psaný prodal všecku spravedlnost svou Valentovi bratru svému 11 zl 20 gr 4 den. A tak tu více nic nemá.
Item Babuše taky všecken díl svůj 11 zl 20 gr 4 den Valentovi bratru své[mu] prodala. A tak tu více spravedlnosti nemá.
Item Jan ten též prodal spravedlnosti své Valentovi bratru svému 8 zl 1 gr 2 ½ den.
f 85b
A tak ještě témuž Janovi náležeti bude 3 zl 20 gr 1 ½ den.
Letha [15]95 přijato od Michala Slováka za grunth peněz purgkrechtních 3 zl. Z toho dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Vávry po něm zůstalý 1 zl 15 gr, Janovi též dáno na díl jeho 1 zl
15 gr.
Letha [15]96 přijato od Michala Slováka za grunth peněz purgkrechtních 3 zl.
Letha [15]97 přijato od Michala Slováčka za grunth peněz purgkrecht[ních] 3 zl.
Téhož letha [15]97 dáno Kateřině na díl její 3 zl a Janovi dáno ostatního dílu jeho 1 ½ zl.
Letha [15]98 přijato od Anky Slováčky za grunt 3 zl. Ty přijal Jíra Filipů na díl Kateřiny manželky své.
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato od Blažka Poláka muže Michalčiného jinak Slováčkové za grunt 3 zl.
Kateřině dáno na díl její z hotových peněz 4 zl 15 gr.

Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Blažka Poláka za g[runt] 3 zl. Z toho dodáno ostatek dílu jeho 1 zl 7 gr
2 ½ den. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského přijato od Matouše Snovickýho za g[runt] 2 zl. Ty jsou vydány Janovi na díl jeho. Zuostává se jemu dodati ještě 1 zl 5 gr 6 den.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato od Matouše Snovickýho za grunt 2 zl. Z toho dáno Janovi ostatek dílu jeho 1 zl 5 gr 6 den. A tak on díl svůj vyzdvihl.
f 86a
Vávrovi dáno na díl jeho otcovský 25 gr. Přijala je Anna dcera jeho.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského přijato od Matouše Snovického za grunt 2 zl. Ty přijal Martin Šatoplet na díl Anny ženy své.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka přijato od Matouše Snovitskýho za g[runt] 2 zl. Ty přijal Matouš Šatoplet.
Letha 1613 za fojta Jana Lonského přijato od Matouše Snovitskýho za g[runt] 2 zl. Ty přijal Matouš Šatoplet na díl Annin.
Letha 1614 za fojta Jana Lonskýho od Mathouše Snovitskýho za grunt přijato 2 zl. Ty přijal Mathouš Šatoplet na díl Anny manželky své.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského od Matouše Snovidtského za grunt přijato peněz 2 zl. Ty přijal Mathouš Šatoplet na díl Anny manželky své.
Vyhledalo se, že Jan Syslů přebral mimo díl svůj 2 zl
23 gr. Ty má zase navrátiti.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského od Matouše Snovidského přijato za grunt peněz ročních 2 zl.
NB. Tyto 2 zl nenáležely sem, než do statku n[ebožtíka] Michala Slováka, protož sou tam do toho statku obrácené.
Leta svrchu psaného Jan Syslů položil na těch 2 zl 23 gr přebraných peněz do s[tatku] n[ebožtíka] Michala Slováka 1 zl.