Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

41 Sirotci nebožt[íka] Mikule Holejch

f 87a

Jest jich šestero, Jan, Margeta, Anka, Jíra, Mikuláš, Tomáš a Barbora mateř jejich sedmá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Mikule Holejch, tak jakž zápis v knihách purgkrechtních novejch při gruntu 15 o tom položeno najdeš, 220 zl.
Na gruntě Jana Šťastnejch 8 zl.
Summa všeho statku 228 zl.
Z toho se zaplatiti má Matějovi, bratru n[ebožtíka] otce těch sirotků, za grunt 55 zl. Ty se jemu po 5 zl pokládati mají.
I sejmouce takový dluh, dostane se na jeden každý díl po
24 zl 21 gr 3 den.
Ty jak jim jíti mají, kněhami purgkrechtními se spravíš.

Letha [15]96 Petr manžel Anky ten jest díl její, což jí tu náleželo 24 zl 21 gr 3 den, prodal Janovi švagru svému za
6 zl. A tak tu více táž Anka spravedlnosti žádné nemá. Stalo se u přítomnosti ouřadu.
Téhož letha [15]96 přijato od Jana Šťastných za grunth 4 zl.
Letha [15]97 položil Jan Šťastnejch za grunth 4 zl.
Barboře, mateři těch si[rotků], dáno na díl její 4 zl.
f 87b
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy dáno Markytě na díl její z hotových peněz 4 zl.
Tomáš sirotek zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal 24 zl 21 gr 3 den, ta připadla na Jana, Jíru bratry a na dítě od Anky splozené a na dítě od Markyty splozené, půjde na každýho po 6 zl 5 gr 2 ½ den.
Mikuláš sirotek zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal
24 zl 21 gr 3 den, ta připadla na Jana, Jíru a dítě od Anky splozené, přijde na každého po 8 zl 7 gr 1 den.
Jan srazil sobě na gruntě svým nápadu po Tomášovi a Mikulášovi, bratřích jeho zemřelých, summy 14 zl 12 ½ gr.
Při gruntě se to vypisuje.