Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

42 Sirotci nebož[tíka] Jana Vávrových

f 91a

Jest jedna Barbora. Ta jest malá a při mateři své zůstává.
Vyhledalo se jí spravedlnosti spolu z Annou mateří její na gruntě, kterejž matka téhož sirotka ukoupila, 17 zl.
Více na gruntě Macha Vávrových náleží jim spolu s mateří
35 zl.
Summa všeho statku 52 zl.
Dělíc na dva díly, dostane se na jeden díl po 26 zl.
Ta spravedlnost jak se jim pokládati má, kněhami purgkrechtními se spravíš.

Letha [15]96 přijato od Jana Vávrových za grunth 2 zl. Ty sou vyšlé za Jeho [Mil]ostí Pánem na dluhu.