Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

43 Sirotci nebož[tíka] Jíry Bajíkových

f 93a

Jest jedna, Dorota a Kuna mateř její druhá. Ten sirotek při mateři zůstává.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě a statku, kterejž Kuna, mateř toho sirotka, ukoupila, tak jakž v knihách purgkrechtních o tom položeno, 41 zl.
Z toho se dluhu zaplatiti má:
Alexandrovi Židu z Hodonína za 2 lokte sukna po 8 gr –
16 gr.
A tak mimo ten dluh zůstává čistého statku 40 zl 14 gr.
Dělíc na dva díly, dostane se na každý díl po 20 zl 7 gr.
Kuna mateř místo závdanku sobě díl svůj na tom statku srazila 20 zl 7 gr. A tak dopláceti zůstává od letha [15]96 při Vánocích po 2 zl.

Letha [15]96 přijato od Jíry Domanskýho za grunth 2 zl.
Letha [15]97 přijato od Jíty Domanskýho za grunth 2 zl.
Letha 1598 přijato za grunt od Jíry Domanského 2 zl. Act[um] za fojta Vávry Šarovcového.
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato za grunt od Jíry Domanského 2 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Jíry Domanskýho za grunt 1 zl.
f 93b
Letha 1606 za fojta Mikuláše Uhlíka jakož tomuto sirotku náleželo poručené od otce Jíry Bajíka půl štěpnice v Perunským, prodána jest Janovi Lonskýmu ku gruntu jeho za
40 zl, platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Rukojmě za to Jíra Košíků, Matouš Lonský S.R.S.N.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského přijato od Jana Lonskýho 2 zl.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato od Jana Lonského za grunt 4 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského přijato od něho za grunt 4 zl. Dorotě dáno k svadbě ty 4 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka přijato od Jana Lonského za gr[unt]. Vydány sou Dorotě k svadbě na díl její.
Letha 1613 za fojta Jíry Košináře přijato z důchodův na dluh Jeho [Mil]osti Páně vyšlé spravedlnosti 15 zl. Ty přijal muž Dorotin na díl její a dáno je[mu] obilí.
Od Jana Lonskýho přijato za grunt 4 zl. Ty přijal muž Dorotin na díl její.
A skoupil od manžela Dorotiného, což na gruntě Jana Lonského náleželo 23 zl, za hotových 17 zl.
A tak tu nic nemá.