Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 Sirotci nebož[tíka] Matyáše Haléřka

f 96a

Jest jedna, Anna a Margeta mateř jeho druhá. Ten si[rotek] při otčímovi svém svém zůstává a jest malá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti po neb[ožtíku] Janovi Haléřkovi, dědu toho sirotka, jakž při statku téhož Haléřka v listu 45 položeno najdeš, 21 zl.
Z toho náleží Anně sirotku 10 zl 15 gr a Margetě mateři též náleží 10 zl 15 gr.
Na to jest přijato hotovejch 6 zl. Ty jest matka na díl svůj přijala.