Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

45 Sirotci nebožt[íka] Macka Zálešáka

f 97a

Jest jich trý(!), Jan, Pavel, Mikuláš, Kateřina a Babuše mateř jejich pátá. Ty při mateři zůstávají.
Vyhledalo se jim všem společně spravedlnosti na gruntu Babuši mateře jejich 20 zl. Ty se jim pokládati mají od letha [15]95 při Vánocích po 1 zl.
Letha [15]95 přijato od Babuše za grunth 1 zl.
Též náleží těmto s[irotkům] nápadu z statku n[ebožtíka] Jana Zálešáka, dědka jejich, což na díl otci jejich přijíti mělo 31 zl. Ty jim jíti mají od letha 1600 z gruntu Bartoše Zálešákového po 2 zl.
Dělíc těch 20 zl svrchu psaných na 4 díly, přijde na každého po 5 zl.
Dělíc těch 31 zl svrchu psaných na 3 díly, neb Mikuláš umřel, dostane se každému po 10 zl 10 gr.

Letha 1603 za fojta Jana Svobody dáno Babuši na díl její, který přijal muž její, 1 zl.
Z statku n[ebožtíka] Jana Zálešáka nápadu otcovského přijato 2 zl. Ty přijal manžel Kateřinin na díl její.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Jana Slabého za grunt 1 zl. Z toho dáno činže zadržalého 5 gr.
f 97b
Jakož náleželo Janovi a Pavlovi každému po 15 zl 10 gr spravedlnosti jejich v summě 30 zl 20 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlých k ruce [Jeho] [Mil]osti Pána jest obrácena. Z níž jest poraženo na dluhu za J.M. Pánem bylo
2 zl 25 gr, ostatek po letech vyzdvihovati se má.