Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 Sirotci nebožt[íka] Vávry Sysle

f 98a

Jest jich trý, Dorota, Anka, Jan a Kateřina mateř jejich štvrtá. Ty při mateři zůstávají souc malí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Michala Slováka
12 zl 8 gr 4 den, placením od letha 1604 po 3 zl.
Item na gruntě Jana Ryšánka u přívozu 6 zl. J[es]t na něm Mikoláš Brodský.
Summa všeho statku 18 zl 8 gr 4 den.
Ty jak jíti mají, kněhami purgkrechtními se spravíš.

Letha [15]95 přijato z gruntu Jana Ryšánka 1 zl 15 gr. Ty sou vydány Kateřině mateři.
Jakož náleželo na tomto gruntě Jana Ryšánka, na kterým jest Jíra Homulka, sirotkom ut s[upr]a 6 zl, takové peníze jsou oddány na kostel rohatecký za tou příčinou, že n[ebožtík] Vávra Syslů krávu kostelní k sobě přijal a ji neodvedl. Stalo se letha 1602.

Příjem a vydání:
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Blažka Poláka za grunt 3 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její 1 zl.