Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

48 Sirotci nebož[tíka] Albrechta Urbanových

f 103a

Jest jich štvero, Kateřina, Anna, Zuzanna, Jan a Margeta mateř jejich štvrtá(!). Ti sirotci při mateři zůst[ávají].
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 13, kterýž Margeta, matka těch sirotků, ukoupila, tak jakž při témž gruntu zapsáno najdeš, 191 zl 20 gr.
Více na štěpnici, kteráž k tomu gruntu prodána jest,
170 zl.
Summa všeho statku učiní 361 zl 20 gr.
Z toho se tyto dluhy nejprve od letha [15]96 při Vánocích vyplniti mají:
Item do Kobylího s[irotkům] n[ebožtíka] Jana předních peněz 55 zl 27 gr. Ty se jemu z té štěpnici po 10 zl pokládati mají.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka se vyplniti má z té štěpnici 54 zl 3 gr. Ty jim jíti mají, když nejprve do Syrovína se summa nahoře psaná vyplní, též po 10 zl.
Ví[ce] se z téhož statku s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka vyplniti má z gruntu 62 zl 27 gr ½ den. Kteréž 62 zl 27 gr ½ den se jim pořadně po 6 zl od letha [15]95 pokládati mají.
Su[mma] všech dluhů, které se z téhož statku zaplatiti mají, učiní 172 zl 27 gr ½ den.
f 103b
A tak zůstává mimo ty dluhy na s[irotky] n[ebožtíka] Albrechta všeho 188 zl 2 gr 6 ½ den.
A mimo tu summu náleží jim na vinohradě na Skalicku, kterejž Ondra bratr jeho drží, podle kšaftu 18 zl.
Více co těm si[rotkům] náleží v Těšicích na gruntě Lekavým, to mají starší dáti vyhledati a vyhledajíc do těchto rejster vepsati dáti.
V Lužicích na gruntě Jíry Drlíčka což jim náleží, tot též vyhledati dáti mají.
Více v Lužici na gruntě, kde Kudlábek bejval, mají 30 kop, každá kopa za 40 gr počítajíc.
Více jim náleží na vinohradě na Čejkovsku, co toho bejti má se neví. Má se to vyhledati a do těchto rejster vepsati.