Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

49 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Kordíka

f 106a

Jest jich osmero, Šťastný, Jan, Mikoláš, Jíra, Kateřina, Dorota, Margeta, Anka a Anka mateř jejich.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntu a statku mateře jejich 124 zl.
Item na půl štěpnici 28 zl. Tu štěpnici Šťastný na díl svůj přijal.
Item na štěpnici 28 zl. Tu přijal Jan na díl svůj.
Item na štěpnici 28 zl. Tu přijal Mikoláš na díl svůj.
Item na štěpnici 28 zl. Tu přijal Jíra na díl svůj.
Item více z lože šatů za 8 zl. Ty přijala Dorota na díl svůj.
Item více se našlo na vinohjradě v Starej hoře 12 ½ zl.
Summa všeho statku 256 ½ zl.
Dělíc tu summu na 9 dílů, dostane se na 1 každý díl po
28 zl 15 gr.

Příjem peněz:
Za vinohrad v Starej hoře 9 zl. Z toho dáno Dorotě na díl její 2 zl.
[Leta] [15]97 více přijala z gruntu závdanku od mateře jejich
5 zl.
f 106b
Téhož letha [15]97 dáno Šťastnýmu dílu jeho 15 gr.
Janovi též dáno ostatního dílu jeho 15 gr.
Mikolášovi též dáno ostatního dílu jeho 15 gr.
Jurovi též dáno ostatního dílu jeho 15 gr.
Anka, mateř těch s[irotků], sobě díl svůj porazila na gruntě 28 zl 15 gr.
Více dáno hornému od vejpisu a vyhledávání 7 gr.
Více dáno Kateřině na díl její 6 zl.
Dorotě též dáno na díl její 3 zl 23 gr.

Letha 1598 přijato od Anky Kordíčky za grunt 4 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato za grunt od Anky Kordíčky 4 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Butě dáno Pavlovi Juráňovi do Kyjova na díl Anny ženy 4 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Jíry Kordíka za grunt 4 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky dáno Markytě na díl její k svadbě ty 4 zl.
Od Jíry Kordíkova přijato za g[runt] 4 zl. Ty sou vydány Anně sirotku do Kyjova.

Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského tito nápadníci na gruntě prodaném škodují summy 37 zl 15 gr. To se ze všech dílů porážeti má.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato od Šimka Radějovského za grunt 3 zl. Přijala je Markyta na díl svůj.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského přijato od Šimka Radějovského za grunt 3 zl. Z toho dáno Markytě 2 zl a manželu Anninýmu na díl její 1 zl.
f 107a
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka přijato od Šimka Radějovskýho za g[runt] 3 zl. Z toho vzal muž Markytin 2 zl a Anně do Kyjova též dáno 1 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho přijato od Šimka Radějovského za grunt 3 zl. Z toho dáno muži Markytiný[mu]
2 zl a Anna do Kyjova přijala 1 zl.
Zuostává se ještě Markytě dobrati dílu jejího mimo škodování na g[runt] 10 zl, Anně do Kyjova týmž spuosobem
10 zl, Dorotě týmž spuosobem 10 zl.
Jakož náleželo Anně do Kyjova dílu jejího ještě k dobírání 10 zl, ty jest prodala Šimkovi Radějovskýmu za hotových 1 zl. A tak tu nic nemá.
Letha 1614 za fojta Jana Lonskýho od Šimka Radějovskýho za grunt přijato 2 zl. Z toho dáno Markytě 1 zl a Dorotě též
1 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Lonského od Šimka Radějovského za grunt přijato 2 zl. Z toho dáno Markytě 1 zl a Dorotě též
1 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Hanby od Šimka Radějovského přijato za grunt peněz ročních dvojích 4 zl. Dáno z nich Markytě 2 zl a Dorotě též 2 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Lonského od Šimka Radějov[ského] 2 zl. Dáno z nich Margetě 1 zl a Dorotě též dán 1 zl.