Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Kristyně, manželce Václava Pekaře, dceři neb[ožtíka] Šťastnýho

f 15a

Náleží jí spravedlnosti 107 zl 10 ½ gr.
Na to j[es]t jí dáno na kožich 6 zl.
Více muži jejímu dáno 10 zl.
Týž jest jí dána jalovice na díl její ve 3 zl.
Šaty a jiné věci, které sou jí při mateři a otčímu jejím náležely, to j[es]t všecko vyzdvihla.

Letha [15]93 dáno Kristyně na díl od práva 10 zl.
Item více té Kristyně odvedeno, co Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Martina Venhledě, na gruntě Kašpara Slováka 5 zl náleželo. Ty se pokládati mají od letha 1599 po 2 zl.
Item odvozuje se Kristyně nadepsaný peněz s[irotků] zběhlých nebož[tíka] Jana Haléřka, kteréž na gruntě Václava Bzeneckýho měli a jim se, totiž Jírovi a Václavovi, platiti měly, kteréž [se] od letha [15]95 té Kristyně po 4 zl pokládati mají, 59 zl 15 gr,
Více se jí Kristyně odvozuje, což Jírovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jana Hořínka, na gruntě Zachariáše Ševce náleželo 8 zl 10 gr. Ty se pokládati [mají] od letha [15]95 při soudu po 1 zl.

Letha [15]95 dáno Kristyně nahoře psané na díl její, kteréž Kašpar Haléřků za roubanici položil, 5 zl.
f 15b
Téhož letha přijato od Václava Bzeneckýho 5 zl. Ty sou vydány Kristyně.
Letha [15]96 přijato z gruntu Václava Bzeneckýho 5 zl.
Též přijato od Kašpara Haléřka za štěpnici 5 zl.
Ty sou vydány Kristyně na díl její.
Letha [15]97 dáno Kristyně na díl její 10 zl.
Letha 1598 přijato z statku Martina Venhledě podli odvodu po Janovi sirotku zběhlým 5 zl.
A z statku Jana Halířka po Václavovi a Jírovi sirotcích zběhlých podli odvodu též přijato 5 zl.
Ty oboje sou vydány Kristyně do Hodonína na díl její.
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato z statku n[ebožtíka] Jana Halířka podli odvodu po sirotcích zběhlých
10 zl. Ty sou vydány Kristyně do Hodonína na díl její.
Letha 1600 za fojta Jana Butě přijato z statku n[ebožtíka] Jana Halířka po s[irotku] zběhlým 8 zl 5 gr. Ty sou vydány Kristyně na díl její.
Zuostává se jí ještě dodati na doplacení dílu jejího od letha 1601 20 zl 5 ½ gr. Ta summa náleží na těchto věcech:
Na s[irotcích] n[ebožtíka] Jana Halířka 36 zl 10 gr.
Na s[irotcích] n[ebožtíka] Jana Hoříny 8 zl 10 gr.
Summa 44 zl 20 gr.

Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového vydáno Kristyně do Hodonína na díl její 10 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody vydáno Kateřině(!) na díl její, které sou přijaty z statku n[ebožtíka] Jana Halířka,
4 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato z statku n[ebožtíka] Jana Halířka podle odvodu, které položil Václav Bzenecký za grunt svůj, 3 zl. Zuost[ávají] v truhlici sirotčí při ouřadu. Ty peníze jsouce za staršími, jsou jim od nepřátel pobrány.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského přijato z statku n[ebožtíka] Jana Halířka podle odvodu 3 zl 5 gr. Jsou vydány Kristyně ostatek spravedlnosti. A tak díl svůj vyzdvihla.
spátkem přes list
f 14b
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato z statku n[ebožtíka] Jana Halířka podle odvodu 3 zl. Ty přijala Kristyna na díl svůj.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského přijato z statku n[ebožtíka] Jana Halířka podle odvodu 2 zl. Ty přijala Kristyna do Hodonína ostatek dílu svého. A tak ona tu nic nemá.