Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

50 Sirotci neboštíka Vaňka Tesaře

f 109a

Jest jich čtvero, Martin, Jura, Matúš, Margeta a mateř Alžběta jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě otce jejich, na kterémž Jíra syn jeho hospodaří, 12 zl. Jsou peníze poslední.

Jakož Martinovi sirotku náleželo dílu jeho 2 zl 12 gr, takové peníze jakožto po zběhlém sou odvedeny sirotkům n[ebožtíka] Kašpara Štibálka.
A tak on tu spravedlnosti žádné nemá.