Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

51 S[irotci] n[ebožtíka] Kašpara Slováka

f 110a

Jest jich tři, Daniel, Anka, Dorota a Běta mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jíry Heřmana
26 zl.
Více jim náleží na vinohradě v hoře Ronové, kterejž týž Jíra Heřman drží, 40 zl.
Ty oboje se platiti má po 33 zl.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato závdanku za grunt od Pavla Smržka 1 zl.
V Hodoníně náleží těmto sirotkom spravedlnosti po otci jejich z domu, má se vyhledati mnoho-li jest a dáti do těchto rejster zapsati.

Letha 1600 za fojta Jana Butě přijato z Hodonína peněz hotových 1 zl 9 gr.
Z těch peněz dáno Pavlovi Smršky za skoupené peníze, totiž za 3 zl, kteréž se těmto sirotkom k dobré[mu] jejich koupily, 8 gr.
Z vinohradu v Ronové hoře Kašpara Bílkových Martina přijato 3 zl.
Více tomuto s[irotku] zkoupených peněz náleží na gruntě Šimka Rojáka u přívozu, jakž o tom šíře zápis ukazuje, summy
22 zl 15 gr.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato za vinohrad od Martina Kašpara Bílkova 4 zl.
Z Hodonína přijato 2 zl.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského přijato od Václava Havlova na místě Pavla Smržka za grunt 1 zl. Ty přijal Daniel na díl svůj.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato od Jana Sysla za grunt 2 zl. Ty přijal Daniel na díl svůj.
f 110b
Letha 1611 za fojta Jana Lonského přijato od Jana Syslového za grunt 1 zl. Přijal jej Daniel na díl svůj.
Tu spravedlnost již sobě sám při gruntě vyzdvihuje.