Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

52 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Košickýho

f 112a

Jest jich patero, Jíra, Běta, Kuna, Zuzana, Margeta a Anka mateř jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na podsedku Jíry bratra jejich 60 zl.
Na vinohradě Martina Otruby z Sudoměřic v Starý hoře
34 ½ zl.
Summa všeho statku 94 zl 15 gr.
Na to přijato závdanku od Jíry bratra jejich 4 zl. Ty jsou vydány Martinovi Záblatských za dluh jemu povinný.
A tak zůstává čistého statku mimo ten dluh 90 ½ zl.
Dělíc tu summu na 6 dílů, dostane se na jeden každý díl po 15 zl 2 ½ gr.

Jíra ten jest díl svůj na gruntě srazil 15 zl 2 ½ gr. A tak tu více nic nemá.
Běta ta jest díl svůj Jírovi bratru svému všecken prodala za 1 jalovici a 1 ½ měřice rži. A tak tu již více nic nemá.