Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

53 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Pěčka

f 114a

Jest jich dvý, Jan, Pavel, Kateřina mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti Pavla bratra jejich 20 zl.
Dělíc tu summu na 3 díly, dostane se na 1 každý díl po
6 zl 20 gr.
Na to přijato závdanku od Pavla 1 zl. Ten jest mateři na díl její vydán.
Též jest týž Pavel sobě svůj díl na gruntě srazil 6 zl
20 gr. A tak tu on více spravedlnosti nemá.

Jakož Janovi a Pavlovi náleželo spravedlnosti jejich každýmu po 6 zl 20 gr summy 13 zl 10 gr, ta spravedlnost, že ti sirotci zběhli a k rejstrom se od mnoha let nestaví, na J.M. Pána připadla.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Hanby od Ondry Snovidskýho položených za grunt přijato k ruce JM Páně 1 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Lonského od Ondry Snovidského přijato k ruce JM Páně 1 zl.