Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

54 S[irotci] n[ebožtíka] Matouše Hořáka

f 115a

K tomu statku j[es]t sirotků trý, Václav, Kateřina a Zuozana.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jejich na gruntě Václava bratra jejich 22 zl. Ty jim jíti mají, když s[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Hojhy 18 zl spravedlnost svou vyzdvihnou, po 2 zl.
To dělíc na 3 díly, dostane se každýmu na díl jeho po 7 zl 10 gr.
Václav svrchu psaný díl svůj na gruntě svým, totiž 7 zl
10 gr, srazil.

Příjem a vydání:
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy vyhledalo se těm ut s[upr]a sirotkom mimo ty rozdíly na podsedku Jana Ryšánka u přívozu 6 zl. Jdou jim od leta [15]99 po 2 zl.
Téhož leta a za fojta ut s[upr]a přijato od Jana Ryšánka od přívozu za g[runt] dvoje peníze 4 tl.
Letha 1600 za fojta Jana Butě přijato za grunt od Jana Ryšánka od přívozu 2 zl.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového přijato od Jana Hrudy, náměstka Jana Ryšánka 1 zl.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového přijato od Jana Hrudy za grunt 15 gr.
f 115b
NB. Jako náleželo Zuzanně dílu jejího i po Kateřině, sestře její zemřelé, totižto 11 zl, ta spravedlnost jakoto po zběhlý jest k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za Jeho [Mil]ostí Pánem zůstávalo 7 zl 15 gr, ostatek po letech jíti má. Act[um] za fojta Jana Lonskýho letha 1613.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Hanby od Václava Vaníčkového přijato za grunt peněz k ruce JM Páně 1 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Lonského od Vácslava Vaníčkového za grunt přijato peněz ročních k ruce JM Páně
1 zl.