Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

55 S[irotci] n[ebožtíka] Michala Slováka

f 116a

Jest k tomu statku Anna, žena n[ebožtíka] Jíry Michalových, a Jan, syn neboštky Kateřiny, dcery téhož Michala Slováka.
Našlo se jim statku na gruntě Anny, ženy n[ebožtíka] Jíry Michalového, 68 zl, jíti mají od leta [15]99 po 1 zl, potom po
4 zl.
Dluhů se žádnejch nenašlo.
Dělíc to na 2 díly, dostane se každému na díl jeho po
34 zl.
Kateřina vejš psaná dílu svého sobě na gruntě porazila
34 zl. A tak ona v tom statku dílu již více nic nemá.

Příjem a vydání:
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato z gruntu Blažka Poláka 1 zl.
Též přijato ostatek závdanku od Blažka Poláka 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Blažka Poláka za grunt 4 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Lonského od Matouše Snovidského za grunt přijato peněz 2 zl.
Od Jana Syslového přebraných peněz přijato 1 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Hanby od Matouše Snovidského
2 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Lonského od Matouše Snovidského za grunt přijato peněz ročních 2 zl.