Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

56 S[irotci] n[ebožtíka] Matouše Hodonské[ho]

f 117a

K tomu statku j[es]t jeden sirotek, Mikuláš a Dorota mateř jeho druhá.
Našlo se jim spravedlnosti na gruntě Doroty, mateře toho sirotka 34 zl (přepsáno: nic nenáleží). Ty jim jíti mají od leta 1612 po 2 zl.
Dluhů se žádnejch nenašlo.
To dělíc na dva díly, přijde každému na díl jeho po 17 zl.

Dorota, mateř toho sirotka, přijímá dílu svého na gruntě, totiž 17 zl.
Nic nenáleží, neb tito sirotci svou spravedlnost na tom gruntě pro spuštění jeho škodují.

Příjem a vydání (nic nezapsáno)